Alt henger sammen

Alt henger sammen er en kampanje fra Axial Spondyloarthritis International Federation (ASIF) og Lilly som er rettet både mot pasienter og helsepersonell. Bakgrunnen for kampanjen er å bidra til å se sammenhengen mellom ubehandlede symptomer på spondyloartritt (SpA) og hvordan man kan lette sykdomsbyrden for denne pasientgruppen. Spondylartritt (SpA) er en undergruppe av kroniske, inflammatoriske sykdommer, hvor de mest vanlige er psoriasis artritt (PsA) og axial spondylartritt (AxSpA).
SpA er en kompleks sykdom med en rekke symptomer som kan gjøre tilstanden vanskelig å håndtere.

De ulike symptomene har en dominoeffekt som påvirker mer enn bare hud og ledd – det påvirker hele mennesket og deres liv. Ubehandlede symptomer kan ha en dominoeffekt for både fysisk og mental helse, søvn, jobb, og personlige forhold. Vi er hele mennesker hvor alt henger sammen.

Målet med kampanjen er å oppmuntre både helsepersonell og pasienten selv til se helheten i SpA diagnosene, og at ved å behandle målrettet og helhetlig vil pasienten ha større mulighet til å oppnå lav sykdomsaktivitet, og dermed forbedre sin livskvalitet.

Et tettere samarbeid mellom pasient og lege, og en
klar målsetting for behandling, kan bidra til å redusere
dominoeffekten ubehandlede symptomer på SpA kan ha.

Lilly/ASIF

Les mer om kampanjen her: https://www.spondylitten.no/alt-henger-sammen-dominoeffekten/

Les mer om ASIF og kampanjen her: https://asif.info/its-all-connected-a-campaign/


En stor kampanje kalt Alt henger sammen er rettet mot både pasienter og helsepersonell. Målet er å bidra til å se sammenhengen mellom ubehandlede symptomer på spondyloartritt (SpA) og hvordan man kan lette sykdomsbyrden for denne pasientgruppen.

Alt henger sammen – dominoeffekten (spondylitten.no)

Tove Hjelme fikk stilt diagnosen psoriasisartritt raskt takket være god dialog mellom revmatolog og hudlege. Hun kom tidlig i gang med riktig behandling. Dette er også oppskriften som anbefales ved Sørlandet Sykehus.

Les artikkelen om Tove her

Konseptet «revma-derma» skal gjøre det lettere å fange opp pasienter med psoriasisartritt ved Sørlandet sykehus. PsA-pasient Tove Hjelme fra Bergen har positiv erfaring med den typen samarbeid mellom legespesialister. Det gjorde at hun raskt fikk riktig diagnose og behandling på plass, da psoriasis plutselig dukket opp.

Banebrytende konsept med hudleger på revmatologisk avdeling (spondylitten.no)