Biobytte

 • Australia og Finland åpner for biobytte på apotek

  Det australske helsedepartementets medisinske komité anbefaler nå bytte av biotilsvarende legemidler på apoteket. I Norge ser man foreløpig ikke for seg at apotekbytte vil være aktuelt. 

 • – Sykehusenes medisinbytte truer pasientsikkerheten

  Flere sykehus tvinger nå pasienter over på biotilsvarende medisin, før den regjeringsfinansierte studien Nor-Switch er ferdig. De tenker kun økonomi og følger ikke myndighetenes anbefalinger om at bytte skal være medisinskfaglig motivert.

 • Biotilsvarende legemidler – er det trygt?

  Nå går snart patenttiden ut på en del av dagens biologiske medisiner. Vil behandling med et biotilsvarende legemiddel være like trygt og ha like god effekt? Tekst: Tone Rossly Mange med revmatisk sykdom har god effekt av behandling med biologisk medisin. De første biologiske medisinene nærmer seg tiden da patentet går ut, og andre firmaer […]

 • 20 millioner skal avgjøre om biobytte er trygt

  Denne høsten starter en studie for å undersøke om det er trygt for pasienter på stabil biologisk behandling å bytte til biotilsvarende medisin. 20 millioner kroner har Stortinget bevilget til Nor-Switchstudien.

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!