Styret

Spafo Norge har regelmessige styremøter, og det avholdes årsmøte 1 gang hvert år. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er det høyeste organet, og det foretas demokratisk valg. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal iverksette og gjennomføre vedtak fattet på årsmøtet, og oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat for disse. Styret skal administrere og føre nødvendig kontroll med Spondyloartrittforbundet Norges økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Alle medlemmer av styret skal representere Spondyloartrittforbundet utad.

Styret jobber for å dele kunnskap og arbeider interessepolitisk via kanaler som medlemsbladet Spondylitten, nettsiden vår spondylitten.no og i sosiale medier. Flere av styremedlemmene våre har jobbet i mange år med pasientrettet informasjonsarbeid og alle har kunnskap om det å leve med kronisk sykdom i hverdagen. De er derfor også gode likepersoner som kan dele sine erfaringer, selv om de ikke er medisinskfaglig utdannet.

Dette er styret i Spafo Norge

Lillann Wermskog
Leder og interessepolitisk ansvarlig. Styremedlem i ASIF.
Fylke: Oslo
Telefon: 917 52 344
Send e-post til leder
Siri Merete Lohne-Fosserud
1. Nestleder
Fylke: Buskerud
Send e-post til nestleder
Elisabeth O. Nilsen
2. Nestleder
Fylke: Telemark
Send e-post til 2. nestleder

Margrethe P. Aa. Aarseth
Kasserer
Fylke: Møre og Romsdal
Send e-post til kasserer

Morten Ruteig
Styremedlem
Fylke: Oslo
Send e-post til styremedlem


Elin Lunga Knudsen
Styremedlem
Fylke: Vestfold
Send e-post til varamedlem

Helge Nilssen
Styremedlem
Fylke: Viken
Send e-post til varamedlem

Eva Ueland
Varamedlem
Fylke: Sør-Rogaland
Send e-post til varamedlem

Rita Hemmingsen
Varamedlem
Fylke: Troms og Finnmark
Send e-post til varamedlem

Styret kan kontaktes på e-post via denne lenken

Vil du kontakte styret med vanlig brev kan du sende det til:
Spondyloartrittforbundet Norge
Postboks 98, Tveita
0617 Oslo

Valgkomite:

Leder av valgkomite: Mary Ann Herø

Send e – post til valgkomite

Valgkomite: Mariann Elise Førlig Karlsen, Eirik Stendal

Vara : Linda Wang