Styret

Spafo Norge har regelmessige styremøter, og det avholdes årsmøte 1 gang hvert år. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er det høyeste organet, og det foretas demokratisk valg. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal iverksette og gjennomføre vedtak fattet på årsmøtet, og oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat for disse. Styret skal administrere og føre nødvendig kontroll med Spondyloartrittforbundet Norges økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Alle medlemmer av styret skal representere Spondyloartrittforbundet utad.

Styret jobber for å dele kunnskap og arbeider interessepolitisk via kanaler som medlemsbladet Spondylitten, nettsiden vår spondylitten.no og i sosiale medier. Flere av styremedlemmene våre har jobbet i mange år med pasientrettet informasjonsarbeid og alle har kunnskap om det å leve med kronisk sykdom i hverdagen. De er derfor også gode likepersoner som kan dele sine erfaringer, selv om de ikke er medisinskfaglig utdannet.

Dette er styret i Spafo Norge

Lillann Wermskog
Leder og interessepolitisk ansvarlig
Fylke: Oslo
Telefon: 917 52 344
Send e-post til leder
Elisabeth O. Nilsen
Nestleder og økonomisk ansvarlig
Fylke: Telemark
Send e-post til kasserer
Siri Merete Lohne-Fosserud
Nestleder
Fylke: Buskerud
Send e-post til styremedlem
Morten Ruteig
Styremedlem
Fylke: Oslo
Send e-post til styremedlem
Linda Karina Wang
Styremedlem
Fylke: Buskerud
Send e-post til styremedlem
Eva Ueland
Varamedlem
Fylke: Sør-Rogaland
Send e-post til varamedlem
Elin Lunga Knudsen
Varamedlem
Fylke: Vestfold
Send e-post til varamedlem
Helge Nilssen
Varamedlem
Fylke: Viken
Send e-post til varamedlem

Styret kan kontaktes på e-post via denne lenken

Vil du kontakte styret med vanlig brev kan du sende det til:
Spondyloartrittforbundet Norge
Postboks 98, Tveita
0617 Oslo