Styret

Spafo Norge har regelmessige styremøter, og det avholdes årsmøte 1 gang hvert år. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er det høyeste organet, og det foretas demokratisk valg. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal iverksette og gjennomføre vedtak fattet på årsmøtet, og oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat for disse. Styret skal administrere og føre nødvendig kontroll med Spondyloartrittforbundet Norges økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Alle medlemmer av styret skal representere Spondyloartrittforbundet utad.

Styret jobber for å dele kunnskap og arbeider interessepolitisk via kanaler som medlemsbladet Spondylitten, nettsiden vår spondylitten.no og i sosiale medier. Flere av styremedlemmene våre har jobbet i mange år med pasientrettet informasjonsarbeid og alle har kunnskap om det å leve med kronisk sykdom i hverdagen. De er derfor også gode likepersoner som kan dele sine erfaringer, selv om de ikke er medisinskfaglig utdannet.

Dette er styret i Spafo Norge

Lillann Wermskog portrett
Lillann Wermskog
Leder og interessepolitisk ansvarlig. Styremedlem i ASIF.
Fylke: Oslo
Telefon: 917 52 344
Send e-post til leder
Morten Ruteig
1. Nestleder
Fylke: Oslo
Send e-post til nestleder
Margrethe P. Aa. Aarseth
2. Nestleder
Fylke: Møre og Romsdal
Send e-post til nestleder
Elin Lunga Knudsen
Styremedlem
Fylke: Vestfold
Send e-post til styremedlem
Helge Nilssen
Styremedlem
Fylke: Viken
Send e-post til styremedlem
Eva Garmanslund
Styremedlem
Fylke: Vestland
Send e-post til styremedlem
Mari Skog
Varamedlem
Fylke: Trøndelag
Ola Hoel
Varamedlem
Fylke: Trøndelag
Kristin Kleveland
Varamedlem
Fylke: Vestland

Styret kan kontaktes på e-post via denne lenken

Vil du kontakte styret med vanlig brev kan du sende det til:
Spondyloartrittforbundet Norge
Postboks 6633, Etterstad
0607 Oslo

Valgkomité:

Mary Ann Herø
Leder av valgkomité
Fylke: Møre og Romsdal
Send e-post til valgkomité

Leder av valgkomite: Mary Ann Herø

Valgkomite: Eirik Stendal, Tove Hjelme

Vara: Øystein Haukås