Enteroartritt

Ved Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt har man kronisk betennelse i mage-tarmkanalen.  Disse sykdommene kalles med en fellesbetegnelse for inflammatorisk tarmsykdom, og ofte brukes den engelske forkortelsen IBD (Inflammatory Bowel Disease). Har man leddaffeksjon, enten i form av axial spondyloartritt eller perifere artritter, kalles dette «Enteroassosiert artritt» eller «IBD-relatert artritt».

Du kan lese mer om Crohns sykdom her: https://spafo.no/enteroartritt-chrons-sykdom-og-ulceros-kolitt/chrons-sykdom/

Du kan lese mer om Ulcerøs kolitt her: https://spafo.no/enteroartritt-chrons-sykdom-og-ulceros-kolitt/ulceros-kolitt/

Diagnosefilm om enteroartritt og crohns

I denne filmen forteller Ida om symptomer på crohns og hvordan hun har lært seg å mestre sykdommen i hverdagen.

Vi har laget et webinar med trygg og god informasjon om sykdommen og spørsmål fra medlemmer og pårørende: