Har du et prosjekt du vil søke midler til?

Foto: Kwanchaidt/Dreamstime.com

Vi er opptatt av alle prosjekter som kan bidra til å hjelpe de som sliter med spondyloartrittdiagnosene. Har du et prosjekt som kan bidra til bedring og mestring, økt kunnskap om spondyloartritt, eller andre ting som gjør hverdagen lettere for disse pasientene? Da vil vi gjerne hjelpe deg!

Spondyloartrittforbundet Norge er godkjent som søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam. Dette betyr at du kan søke midler til dine prosjektideer med oss som ansvarlig søkerorganisasjon. For å søke støtte til et prosjekt hos Dam, må du nemlig samarbeide med en av deres 38 godkjente søkerorganisasjoner.

Kontakt oss med en søknad om ditt prosjekt og vi vil ta stilling til om søknaden og prosjektet er noe vi kan stå ansvarlige for, samt den reelle gjennomførbarheten av det. Dersom prosjektet er i vår ånd og vi har mulighet til å bli med på det, vil vi samarbeide med dere for å få søknaden best mulig før innsendelse.

Vær oppmerksom på at Spafo Norge har interne frister som er tidligere enn Dam sine frister. Vi vil helst ha minst en måned på oss til å sammarbeide om søknaden før innsendelse. Kontakt lisemette@spafo.no for å levere søknad om midler til et prosjekt.

Programmer du kan søke støtte til:

Forskning

Forskning er stiftelsens nest største program. Omtrent en tredjedel av midlene går til dette. Programmet har én utlysning i året, som publiseres i november. Søknadsprosessen for Forskning gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn utvidet søknad.  Forskningsprogrammet finansierer forskning i tråd med formålet som er i regi av en norsk, forskningsansvarlig institusjon. Alle søknader må fremmes i samarbeid med en søkerorganisasjon hos Stiftelsen Dam. 

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter. 

Viktige datoer for Forskning:

 • 15. november: Søknadsskjema åpnes
 • 15. februar: Søknadsfrist
 • 14. april: Svar på søknad
 • 10. juni: Søknadsfrist, utvidet søknad
 • 15. oktober: Offentliggjøring av tildeling
 • Cirka 1. februar: Utbetaling av midler

Utvikling

Utvikling er et av stiftelsens største programmer. Her kan du søke om opp til 1,5 millioner kroner. Gjennom Utvikling kan du søke om mellom 400.000 og 1.500.000 kroner.

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Viktige datoer og frister 

 • 15. september: Søknadsskjema åpnes. Se eksempel på søknadsskjema for skisse her.
 • 15. november: Søknadsfrist skisse. Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending. 
 • 6. februar. Svar på søknad. Utvalgte søkere blir invitert til å sende en utvidet søknad. 
 • 31. mars. Søknadsfrist, utvidet søknad. 
 • 20. juni: Offentliggjøring av tildeling.

Helse

I programmet Helse kan du søke om opp til 400.000 kroner. Programmet Helse har ingen søknadsfrist, slik at søknader kan sendes når som helst og behandles fortløpende. Alle søknader får svar maks 45 dager etter at de er sendt inn. Gjennom programmet Helse kan du søke om mellom 40.000 og 400.000 kroner.

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Tips:

Brukerveiledning for søkere.

Mal for anbefalt disposisjon.

Forhåndsvisning av skjema.