Vil du annonsere?

Annonse i Spondylitten og på Spafo.no

Annonser i magasiner er også godt lesestoff.

Og vi har plass til DIN annonse! Last ned medieplanen her:

Med en annonse i Spondylitten når du ut til spondyloartrittpasienter og deres pårørende i alle landets fylker.

Bladet sendes ut til en rekke fysikalske institutter, apotek og fastleger og deles ut på en rekke sykehusavdelinger og poliklinikker. I tillegg får alle landets revmatologer Spondylitten tilsendt.

Alle annonsører har mulighet til å ha klikkbar lenke i annonsene i den digitale utgaven av Spondylitten.

Ta kontakt med en av oss for pristilbud:

A2Media v/Anita Madshus, Tlf. 90 11 06 88

E-post: anita(att)a2media.no

Annonse på Spafo.no

Via annonser på internett når du raskt ut til målgruppen din og kan spre budskapet til mange mennesker.

Støtt oss med en knappeannonse og hjelp oss med å fortsette arbeidet med å formidle kunnskap og informasjon til alle de som lever med spondyloartritter.

Med god kunnskap om egen sykdom får man også bedre livskvalitet.

Vi har også plass til større annonser på nettsiden vår!

Ta kontakt med en av oss for pristilbud:

A2Media v/Anita Madshus, Tlf. 90 11 06 88

E-post: anita(att)a2media.no

Annonse i nyhetsbrevet til Spafo Norge

Nå tilbyr vi også våre annonsører klikkbare annonser i nyhetsbrevet til Spondyloartrittforbundet Norge.

Spafo Norge har startet med digital utgave av medlemsbladet Spondylitten. Det sendes ut via et nyhetsbrev til alle medlemmer. Du som annonsør har mulighet til å kjøpe bannerannonser i nyhetsbrevene, enten enkeltvis eller i alle fire utsendelsene per år.

Ta kontakt med en av oss for mer informasjon og pristilbud:

A2Media v/Anita Madshus, Tlf. 90 11 06 88

E-post: anita(att)a2media.no

Priser og frister

I Medieplanen vår for 2024 finner du priser og størrelser på annonsene i bladet og nettsiden.

Der finner du også frister for bestilling og leveringsfrist for materiell. Klikk på bildene, så åpnes medieplanen automatisk.

Vi gjør oppmerksom på at prisene er for trykkeklart materiell. Vi hjelper deg gjerne med å lage DIN annonse mot et tillegg i prisen.

Ta kontakt med en av oss for mer informasjon og pristilbud:

A2Media v/Anita Madshus, Tlf. 90 11 06 88

E-post: anita(att)a2media.no

Samarbeidspartnere og støtte

Spondyloartrittforbundet Norge drives på frivillig basis og finansierer utgivelsen av Spondylitten ved hjelp av statlig driftstilskudd, medlemsavgift og salg av annonser.

Vi får også delvis finansiering av ulike prosjekter ved å søke støtte fra legemiddelindustrien, ulike stiftelser og Helse Sør-Øst. Prosjektene vi har fått støtte til er blant annet etablering av helt ny nettside, et informasjonshefte om de ulike spondyloartrittene, reflekskampanjen Bli sett med Spafo Norge, svangerskapsprosjektet Drømmen er mulig, kampanjen Spøromryggsmerter.no, kampanjen Har du psoriasisartritt? og spørreundersøkelsen EMAS (tidligere kalt ATLAS). Vi har også samarbeidspartnere i forbindelse med ulike opplysningskampanjer ut i befolkningen om spondyloartritter og tidlig diagnose.

Uten disse bidragene hadde det ikke vært mulig å gjennomføre de ulike prosjektene.