Tidligere utgivelser av Spondylitten

Spondylitten er et landsdekkende magasin som kommer ut fire ganger i året til Spondyloartrittforbundet Norges medlemmer og firma- og organisasjonsabonnenter. Der informerer vi om nytt vedrørende spondyloartritter, rettigheter i velferdssystemet og vil at de skal være oppdatert når det gjelder saker som gjelder revmatikere generelt.

Bladene fra 2016 og fram til i dag kan nå også leses digitalt av betalende medlemmer.

De finner du ved å logge inn på MinSide og gå til det digitale arkivet.

Digitalt arkiv

Bladene fra 2016 og fram til i dag kan leses digitalt av betalende medlemmer. De finner du ved å logge inn på MinSide og gå til det digitale arkivet.

Brukernavnet er medlemsnummeret ditt og postnummeret ditt brukes som passord. Du har i tillegg mulighet for å logge inn med den e-postadressen du registrerte da du meldte deg inn, og bruke «glemt passord»-knappen dersom du har behov for nytt passord.

Medlemsnummeret finner du på fakturaen din, på adresseetiketten på baksiden av Spondylitten, eller du kan ta kontakt med medlemsansvarlig, dersom du må ha ytterligere hjelp. Så lenge du er medlem og har betalt medlemsavgiften har du tilgang til MinSide.

Nyhetsbrev og artikler for medlemmer

Som medlem i Spafo Norge får du også tilsendt lenke til de nye digitale utgavene i vårt nyhetsbrev fire ganger i året.

Du kan velge om du vil ha Spondylitten bare digitalt, eller om du også vil ha det tilsendt som papirutgave per post. Det kan du krysse av for på MinSide.

De får man tilgang til ved å logge inn med medlemsnummer og passord via en egen innlogging øverst på forsiden. Feltet er svart og det står ‘Logg inn medlemskap’. Bruk medlemsnummeret ditt som brukernavn.

spondylitten kommer
Blad nr 3-24
Blad nr 2-24
Forsiden på Spondylitten 1-24 med tema fotplager
Blad nr 1-24
Forsiden til Spondylitten 4-23, med tema osteoporose, samt psykisk helse og revmatisme
Blad nr 4-23
Blad nr 3-23
Blad nr 2-23
Blad nr 1-23
Blad nr 4-22
Blad nr 3-22
Blad nr 2-22
Blad nr 1-22
Blad nr 4-21
Blad nr 3-21
Blad nr 2-21
Blad nr 1-21
Blad nr 4-20