Tidligere utgivelser av Spondylitten

Her kan du lese litt om innholdet i de siste utgavene. Klikk på forsidene, så får du vite litt mer om hvilke saker vi har skrevet om i de ulike numrene.

Spondylitten er et landsdekkende magasin som kommer ut fire ganger i året til Spondyloartrittforbundet Norges medlemmer og firma- og organisasjonsabonnenter. Der informerer vi om nytt vedrørende spondyloartritter, rettigheter i velferdssystemet og vil at de skal være oppdatert når det gjelder saker som gjelder revmatikere generelt.

Bladene fra 2019 kan også leses digitalt av betalende medlemmer. Lenke til den digitale utgaven blir tilsendt via Spafo Norges nyhetsbrev fire ganger i året. Du kan velge om du vil ha Spondylitten bare digitalt, eller om du også vil ha det tilsendt som papirutgave per post.

Tidligere utgivelser kan kjøpes for 70 kroner per blad, inkludert porto.

Ta kontakt med vår medlemsavdeling for bestilling av eldre utgaver.

Om du vil bli fast leser av Spondylitten kan du bli medlem her!