Svangerskap og spondyloartritt

Foto: Pixabay.com

Spafo Norge har et riktholdig arkiv med artikler rundt svangerskap og spondyloartritt. Flere av dem er laget i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR).

Vi har samarbeidet om to store prosjekter med dette temaet. Det ene heter Drømmen er mulig, hvor du finner både filmer og artikler om emnet. Det andre prosjektet heter #foreldredrømmen, og er et samarbeid med både NKRR og Norsk Revmatikerforbund.

Du finner også snarvei til alle artiklene våre som handler om ulike temaer knyttet til det å ønske å bli/være foreldre med revmatisk sykdom, ved å klikke deg inn på kategorisiden vår om Svangerskap og spondyloartritt. Der har vi samlet artikler med temaer som fertilitet, behandling med og uten medisiner, biologisk behandling, sykdomsaktivitet, samt hvordan du best mulig bør planlegge før, under og etter graviditet.

Du kan også klikke på artikkeltaggene våre, nederst i nettartiklene. Der finner du blant annet taggene Foreldreliv og Gravid som vil gi deg en oversikt over artikler som handler om temaet.