#foreldredrømmen

I forbindelse med Den Internasjonale Revmatikerdagen 12. oktober 2020 lanserte Spafo Norge en ny kampanje om svangerskap og revmatisk sykdom, #foreldredrømmen. Mange revmatikere er urolige for hvordan det å få barn vil påvirke dem. Det ønsker vi å gjøre noe med, og vi har stor tro på at man kan gjøre trygge valg ved å ha god kunnskap. Gjennom kampanjen og siden https://www.foreldredrommen.no/ ønsker vi å gi trygg informasjon som kan hjelpe deg med planleggingsfasen, graviditeten, amming og barselperioden.

Kampanjen er et samarbeid med Norsk Revmatikerforbund (NRF), Norsk Revmatikerforbunds barne – og ungdomsgruppe (BURG) og Nasjonal Kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) og er støttet av UCB og Novartis.

Du kan lese mer om kampanjen her: Spafo Norge setter nytt fokus på #foreldredrømmen


ARTIKLER OM PROSJEKTET:

Mange med revmatiske sykdommer er ikke klar over at de kan få god og trygg informasjon og oppfølging når de planlegger et svangerskap. Det er viktig å vite for å bli trygg i prosessen med familieplanlegging.

Les: Drømmen om familie ved revmatisk sykdom – Alt om din helse

Nå setter Spondyloartrittforbundet Norge nok en gang graviditet, svangerskap og barsel på dagsorden: Velkommen til #foreldredrømmen og feiringen av Verdens Revmatikerdag!

Du kan lese mer om kampanjen her: Spafo Norge setter nytt fokus på #foreldredrømmen

Akkurat nå foregår det en stor skandinavisk revmatologikongress i Ålesund. Der er over 500 forskere, helsepersonell og pasientorganisasjoner samlet for å dele kunnskap på fagfeltet. Spafo Norge deltar med flere postere, blant annet om resultatene fra pasientundersøkelsen fra kampanjen #foreldredrømmen.

Snakker om foreldredrømmer på skandinavisk revmatologikonferanse