Alt henger sammen

Alt henger sammen er en kampanje fra Axial Spondyloarthritis International Federation (ASIF) og Lilly som er rettet både mot pasienter og helsepersonell. Bakgrunnen for kampanjen er å bidra til å se sammenhengen mellom ubehandlede symptomer på spondyloartritt (SpA) og hvordan man kan lette sykdomsbyrden for denne pasientgruppen. Spondylartritt (SpA) er en undergruppe av kroniske, inflammatoriske sykdommer, hvor de mest vanlige er psoriasis artritt (PsA) og axial spondylartritt (AxSpA).
SpA er en kompleks sykdom med en rekke symptomer som kan gjøre tilstanden vanskelig å håndtere.

De ulike symptomene har en dominoeffekt som påvirker mer enn bare hud og ledd – det påvirker hele mennesket og deres liv. Ubehandlede symptomer kan ha en dominoeffekt for både fysisk og mental helse, søvn, jobb, og personlige forhold. Vi er hele mennesker hvor alt henger sammen.

Målet med kampanjen er å oppmuntre både helsepersonell og pasienten selv til se helheten i SpA diagnosene, og at ved å behandle målrettet og helhetlig vil pasienten ha større mulighet til å oppnå lav sykdomsaktivitet, og dermed forbedre sin livskvalitet.

Et tettere samarbeid mellom pasient og lege, og en klar målsetting for behandling, kan bidra til å redusere dominoeffekten ubehandlede symptomer på SpA kan ha.

Lilly/ASIF

Lilly logo
asif logo

Les mer her: