Spørsmål om spondyloartritt

Har du spørsmål du gjerne vil ha svar på i forbindelse med diagnosen din? Du har flere muligheter til å få hjelp og svar på spørsmål du måtte ha. Nettsiden vår er full av informasjon om de ulike spondyloartrittene og hvordan det er å leve med en kronisk lidelse.

Du finner blant annet mye informasjon om de ulike spondyloartrittdiagnosene i hovedfanen Om spondyloartritt.

Mange har levd lenge med sykdommen, men er ikke klar over at det er en rekke symptomer og problemer man kan få som følge av diagnosen. Du finner mye informasjon om dette i artikkelen som heter:

Bekhterev – Ikke bare vondt i ryggen.

Lurer du på hva som skjer når sykdommen tar tak og ryggen din stivner?

Her får du svar på det!

Vi har også laget et gratis informasjonshefte om de ulike spondyloartrittdiagnosene. Det kan du laste ned, eller lese på nett.

Informasjonsheftet om spondyloartritt finner du her

Likepersontjeneste

Er det andre ting du lurer på? Når man har fått konstatert at man lider av en kronisk sykdom som spondyloartritt, stiller man seg ofte mange spørsmål og søker informasjon, både om sykdommen og temaer som har relevans til denne. Spafo Norge har en rekke likepersoner. Noen står på stand på sykehus og under diverse arrangementer, men hovedtilbudet er svartjenesten på e-post og hjelpetelefonen vår:

Spafo Hjelper Deg – på telefon 412 04 200. Mer informasjon og telefontidene finner du på denne lenken .

Du kan også sende oss e-post med spørsmålene du har.

En likeperson er en person som selv har hatt en sykdom innenfor spondyloartrittkategorien en god stund og som gjerne deler sine erfaringer om det å leve med en slik kronisk sykdom. Noen har også et behov for et medmenneske å snakke med.

Hos en likeperson kan du få veiledning, råd og svar på mange spørsmål om sykdommen og ting som er relevant i forhold til den. Det kan for eksempel gjelde trening og behandling, hvor man skal henvende seg for å få hjelp i forbindelse med arbeidssituasjon, sykepenger og trygdeordninger, eller bare et medmenneske å snakke med, som lytter og tar deg på alvor.

En likeperson er ikke fagpersonell innen helse, medisin eller jus, og kan selvsagt ikke overprøve verken diagnoser eller vedtak innen trygdevesenet. Det samme gjelder spørsmål vedrørende foreskrevne medisiner, da dette må tas opp med egen lege.