Spondyloartritt/entesittrelatert artritt hos barn

Spondyloartritt (SpA) er en betegnelse på en gruppe kroniske leddsykdommer kjennetegnet av artritt i ryggsøylen eller bekken (ileosakralledd) og/eller betennelse i perifere ledd og senefester (entesitter). Hos barn er betegner vi sykdommene som entestittrelatert artritt (ERA eller juvenil SpA-ERA).

Grunnen til dette er at selve den aksiale inflammasjonen kan komme sent i sykdomsforløpet og ofte ikke før i voksen alder, og hos yngre barn dominerer gjerne entesitter og perifere artritter det kliniske bildet.. Juvenil ERA omfatter juvenil spondyloartritt, reaktiv artritt og artritt assosiert med inflammatorisk tarmsykdom. Sykdommen har en klar arvelig komponent, mange pasienter har førstegradsslektninger med relaterte sykdommer, og opp til 85% av pasientene er HLAB27 positive.

Sykdommen kan debutere og utvikle seg ulikt hos barn og voksne, men juvenil SpA-ERA kan også ligne voksentypen av sykdommen. Dette er en av de vanligste formene for barneleddgikt. Omtrent 30 prosent av barn med kronisk leddgikt tilhører denne gruppen. Sykdommen er vanligere blant gutter enn jenter, og den debuterer ofte mellom 10 og 15 års alder. Genetikk er en medvirkende faktor.

De vanligste symptomene er hovne og smertefulle ledd, leddstivhet, morgenstivhet og bevegelseslindring. . Ofte er fire eller færre ledd angrepet og det er for det meste de større leddene i bena, som knær, ankler, føtter og hofter, som er mest utsatt. Hofteleddsartritt er vanligere hos barn enn hos voksne. Noen barn kan ha artritt i ledd i armene, særlig skuldrene.

Entesitter gir ofte smerter i hæl, smerter og hevelse i fot og rundt kneskålen. Sakroileitt er sjelden før tenårene, og gir smerter i setet og bekkenområdet. Ryggsøylen rammes sjelden i starten av sykdommen, men oppstår gjerne noen år etter artritten. Morgenstivhet, nattlige smerter og bevegelseslindring er særlig uttalt når ryggraden og ileosakralledd er affisert.

Akutt fremre uveitt (iridocyklitt) ses hos rundt 1/3 av pasientene, og kan være det første symptomet i noen tilfeller. Uveitt hos barn kan også være asymptomatisk og pasientene screenes regelmessig for dette.