Spondylitten

Spondyloartrittforbundet (Spafo Norge) ønsker å dele kunnskap og informasjon rundt det å leve med spondyloartritt. Vi mener kunnskap om egen diagnose og rettigheter er essensielt for å leve godt med sykdommen, både som pasient og for pårørende.

Spondylitten er et medlemsblad utgitt av Spafo Norge, og kommer ut fire ganger i året til forbundets medlemmer og abonnenter innenfor en rekke bedrifter og organisasjoner. Der informerer vi leserne om nytt vedrørende spondyloartritter og vil at de skal være oppdatert når det gjelder saker som gjelder revmatikere generelt. Noen av de temaene vi tar for oss er forskning, medisiner, behandling, rettigheter, interessepolitikk, arbeidsliv og nytt fra ulike offentlige etater. Vi deler også tanker og erfaringer rundt det å leve med kronisk sykdom.

Nettsiden spondylitten.no gir deg nyheter og aktuelt stoff om de ulike spondyloartrittdiagnosene. I tillegg fungerer nettstedet som et oppslagsverk for de som ønsker å sette seg grundigere inn i hva spondyloartritter er og alt det som følger med en slik sykdom.

Vi bruker også facebooksiden Spondylitten til å nå ut med relevant informasjon og kunnskap. Spondylitten har også egen twitterkonto , vi er på Instagram og har egen YouTube-kanal som du kan følge med på.

Vil du bli fast leser av Spondylitten kan du lese mer her om hvordan du blir medlem av Spafo Norge!