The International Map of Axial Spondyloarthritis (IMAS)

The International Map of Axial Spondyloarthritis (IMAS) er et forskningsinitiativ på innvirkningen av aksial spondyloartritt (axspa) fra pasientens perpektiv.

IMAS kartlegger pasienter med axSpA på verdensbasis. Ved hjelp av felles spørreundersøkelser blant pasientene kan man beskrive hvordan de som lever med diagnosen opplever sykdommen både fysisk og psykisk, og hvordan den påvirker dem sosialt. De faktorene som avdekkes vil gjøre det mulig for pasientorganisasjonene som står bak undersøkelsene å målrette arbeidet sitt bedre, så de vet hvordan de kan støtte mennesker som lever med axSpA på en god måte.

IMAS samarbeider med den internasjonale pasientorganisasjonen ASIF (Axial Spondyloarthritis International Federation), som er et fellesskap av forskere, revmatologer og pasientorganisasjoner fra hele verden. ASIF arbeider med aktuelle spørsmål og temaer som er viktige for pasientene og diagnosen de lever med. Visjonen til ASIF er å sikre at pasientenes stemme blir hørt, og dermed blir integrert i både forskning og ved viktige bestemmelser som blir gjort innenfor behandlingsfeltet for aksial spondyloartritt.

Spafo Norge har aktiv deltakelse i IMAS, og har bidratt til flere kliniske studier og spørreundersøkelser innenfor tema som fysisk og psykisk helse og lang diagnosetid.

Link til ASIF sin side om IMAS