Webinarserie om spondyloartritt

Vi har laget en webinarserie om spondyloartritt. Revmatolog Gunnstein Bakland forteller om diagnosene aksial spondyloartritt, psoriasisartritt og enteroartritt. Revmatolog Helga Sanner og fysioterapeut Kristine Risum forteller om juvenil spondyloartritt.

Psykolog Elin Fjerstad snakker om mestring og aksept av sykdom og fysioterapeut Camilla Fongen forteller om trening.

I alle webinarene svarer fagpersonene på spørsmål fra pasienter og pårørende.

Webinarserien vår vil gi deg trygg og god kunnskap, slik at du kan ta bedre valg rundt egen helse.

Les mer om spondyloartrittdiagnosene her


ARTIKLER:

Spafo Norge har laget fire korte diagnosefilmer om spondyloartritt og i fjor lanserte vi fire lengre webinarer om disse SpA-diagnosene. Målet er å tilby kunnskap til de som lever med denne typen sykdom, og vise at det finnes et fellesskap man kan støtte seg på.

Skaper fellesskap og kunnskap med diagnosefilmer og webinarer om spondyloartritt (spondylitten.no)