Drømmen om barn er mulig

Som en del av et prosjekt om inflammatoriske revmatiske sykdommer og graviditet lanseres nå en kort film som belyser temaet. En stor artikkelserie med nyttig informasjon til de som ønsker å starte familie ligger også gratis tilgjengelig på internett.

Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge) og Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) samarbeider om den landsdekkende kampanjen om fertilitet og graviditet hos personer med inflammatoriske revmatiske sykdommer. Den skal øke kunnskap om temaet hos de som lever med spondyloartritter og lignende diagnoser. Målgruppen er også helsepersonell, som jobber med å legge til rette for at denne pasientgruppen skal ha en så god behandling og livskvalitet som mulig.

– Det finnes muligheter, men det er viktig å planlegge svangerskapet. Det er blant annet lurt å holde seg i god fysisk form, både før under og etter, råder seksjonsleder hos NKSR Hege S. Koksvik.

LES OGSÅ: God planlegging før under og etter svangerskapet

Nyttig informasjon

Hun og hennes team deler i en artikkelserie nyttig informasjon rundt det å få barn når man er i en slik situasjon. De har blant annet dykket ned i eget kunnskapsarkiv og forskning og tar for seg emner som:

  • Hvordan påvirker svangerskapet sykdomsaktivitet?
  • God planlegging før under og etter svangerskapet
  • Behandling uten medisiner i svangerskapet
  • Medisiner i forbindelse med svangerskap og amming
  • Spondyloartritt og fertilitet

Pasienthistorie

I artikkelserien har vi også med historien om en spondyloartrittpasient som fikk familiedrømmen oppfylt. Mari Skog forteller om sin erfaring og har gode råd til andre i samme situasjon. Hun planla godt, så hun hadde et best mulig utgangspunkt for å forsøke å bli gravid. Det handlet om å få ned sykdomsaktiviteten og komme seg i god fysisk form.

Kameramann filmer scene hos revmatologen
Vi har fått hjelp av revmatolog Louise Clark ved Martina Hansens Hospital for å vise hvordan en konsultasjon om svangerskapsønske kan foregå. Skuespillere er Yngvild Støen Grotmol og Brynjar Bøe. Foto: Trine Dahl-Johansen

De tingene er viktige for menn som ønsker å bli fedre også. Vi har derfor med litt om menn og deres fertilitet når de har slik sykdom. De bør planlegge godt og ha fokus på en god fysisk helse. På den måten vil det bli enklere å bidra når barnet kommer og ha mer overskudd til den nye rollen som forelder.

LES OGSÅ: Hvordan påvirker svangerskapet sykdomsaktivitet

Sliter unødvendig

I forbindelse med Spafo Norges informasjonsarbeid ser vi at det stadig kommer ny forskning og oppdatert informasjon om svangerskap og legemidler for de med inflammatoriske revmatiske sykdommer. Det har også kommet nye medikamenter de seneste årene, men det er manglende kunnskap om dette blant mange av pasientene. Temaet blir ikke alltid belyst i konsultasjoner og legges lite vekt på av noen leger når behandling velges.

Det er også flere faktorer rundt sykdomsaktivitet og medikamentbruk som kan påvirke fertiliteten, men dette er ofte lite kjent blant pasienter og helsepersonell.

– I vårt likepersonarbeid opplever vi at kvinner med revmatiske diagnoser har bekymringer rundt det å få barn. Menn tar også kontakt og er bekymret for mulighetene for å bli fedre når de benytter medisiner. Noen betennelsesdempende medisiner kan gi nedsatt fertilitet og dette kan medføre at flere blir barnløse, eller sliter unødvendig lenge for å bli gravide, forteller styreleder Elisabeth O. Nilsen.

Mennesker med muskel- og skjelettplager i fertil alder, og som ønsker barn, har nå flere muligheter for medikamentell behandling. Det vil gjøre at de kan unngå mange symptomer og plager fra sykdommen ved en ønsket graviditet. Noen av medisinene med biologisk virkestoff kan for eksempel brukes i deler av svangerskapet og når man ammer.

– For de med revmatisk sykdom i fertil alder er det derfor viktig med god dialog med legen om ønsket om barn. På den måten kan både lege og pasient lettere avgjøre hvilke behandlingsalternativer som er aktuelle i denne fasen av livet, sier Koksvik fra NKSR.

Kameramann filmer voksne som pludrer med et barn
For å sette mer fokus på temaet graviditet og spondyloartritt har Spafo Norge og NKSR laget film. Foto: Applaus Film&TV

LES OGSÅ: Tanker – Mammalykke

Digital informasjon

Vi har fått med oss revmatologisk ekspertise i filmen, og er utrolig takknemlige for at overlege Louise Clark ved revmatologisk avdeling på Martina Hansens Hospital i Bærum deltar. Hun stilte opp for å vise hvordan en konsultasjon i forbindelse med et svangerskapsønske kan foregå.

Det skal skapes oppmerksomhet rundt filmen Drømmen om barn er mulig i sosiale medier. Du vil også finne den på Spondylittens egen YouTube-kanal. Samtidig publiseres artiklene i Spondylitten fremover, og de vil ligge tilgjengelig på spondylitten.no.

– Vi ønsker å nå ut med god og riktig informasjon om dette temaet, slik at pasientenes interesse og kunnskap om egen behandling øker. Vi ønsker også at helsepersonell skal bli mer oppmerksomme på endringene på dette feltet, og at de blir flinkere til å vurdere svangerskapsønske når behandlingsforløpet legges. Dessuten ønsker vi at det skal være enkel tilgang til informasjonen via digitale plattformer, som internett og sosiale medier, sier leder Elisabeth O. Nilsen.

Prosjektet er delvis støttet av legemiddelfirmaet UCB Pharma

SPONDYLITTEN OG SPAFO NORGE GIR DEG NY KUNNSKAP

Kanskje du også liker disse: