God planlegging før, under og etter svangerskapet

Kvinner med spondyloartritt (SpA) vil ha stor nytte av å planlegge svangerskapet godt. Lav sykdomsaktivitet før du blir gravid og god fysisk form i hele perioden kan ha stor betydning for svangerskapet og tiden etterpå.

FØR svangerskap

En stabil og godt behandlet sykdom vil være et godt utgangspunkt for et svangerskap. Derfor er det viktig at kvinner med spondyloartritt planlegger i forhold til sykdomsaktivitet og medisinsk behandling.

I tillegg er det en stor fordel å være i god fysisk form før man blir gravid. God kondisjon og sterke muskler, ledd og skjelett gir bedre forutsetninger for en sunn graviditet. Hvis man før svangerskapet har etablert gode vaner og rutiner er det lettere å opprettholde treningen også gjennom svangerskapet. Fysisk aktivitet i svangerskapet er spesielt viktig for kvinner med SpA.

LES OGSÅ: Behandling uten medisiner i svangerskapet

UNDER svangerskap

Stort sett vil sykdommen holde seg stabil under svangerskapet, men enkelte studier viser at noen kan oppleve en forverring midtveis. Som regel anbefales vaginal fødsel, det er sjelden at sykdommen i seg selv er til hinder for en vanlig fødsel. Bekkenløsning er ikke hyppigere hos kvinner med SpA enn hos friske kvinner, men mange med SpA synes det kan være vanskelig å vite om bekkensmertene de har kommer som følge av svangerskapet eller om det er smerter som kommer av aktivitet i sykdommen.

På helsenorge.no finner du mange gode råd i forhold til bekkensmerter.

På generell basis er risikoen for å føde for tidlig (før uke 37) på rundt fem prosent. Hos kvinner med SpA er risikoen på rundt syv prosent, altså liten forskjell. Høy sykdomsaktivitet kan påvirke veksten av fosteret negativt.

Ordinær svangerskapsomsorg gjøres hos jordmor eller fastlege. Behov for oppfølging ved revmatologisk poliklinikk vurderes individuelt. Komplikasjoner ved SpA som uveitt eller inflammatorisk tarmsykdom kan kreve ekstra oppfølging under svangerskapet.

LES OGSÅ: Maris familiedrøm ble virkelig

ETTER svangerskap

Det er ofte behov for å starte opp med medisiner igjen etter svangerskapet for å unngå at sykdommen forverres etter fødsel. De fleste vil da oppleve at sykdommen holder seg stabil. Du kan amme dersom medisinene du bruker er trygge å bruke ved amming.

Du kan starte opp med trening så raskt du føler for det. Tilpass aktiviteten etter formen din, og øk mengden og intensiteten gradvis. Start gjerne med hverdagsaktivitet som trilleturer, gå i trapper, husarbeid og lek med barn. Tren styrke av bekkenbunnsmusklene hver dag til du kjenner at du er sterk og ikke har lekkasje eller nedtrykksfølelse ved aktivitet.

Dersom du opplever urinlekkasje under løping eller hopping, prøv rask gange, sykling eller gymnastikk uten løp og hopp til du har fått kontroll på bekkenbunnmuskulaturen. Fortsett med hverdagsaktivitet og ta pauser fra langvarig stillesitting også etter at du har startet med trening igjen.

På grunn av infeksjonsfare bør du vente med svømming/bading til blødningene er over, vanligvis etter fire til seks uker.

Tekst: Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR), St. Olavs hospital

FÅ NY KUNNSKAP MED MEDLEMSBLADET VÅRT SPONDYLITTEN

Kanskje du også liker disse: