En som setter penn med etanercept i låret
Deltagerne ble behandlet med 50 mg etanercept (ETN) per uke, pluss NSAIDs de første 24 ukene. Ill.foto: Vibeke L.S. Høgseth

Hvilken effekt har det å ta pause fra biomedisin?

En fjerdedel av pasientene med ikke-radiografisk aksial spondyloartritt opplevde inaktiv sykdom ni måneder etter at de stanset biologisk behandling med TNFalfa-hemmere. Det er likevel 85 prosent reduksjon i risiko for sykdomsoppbluss om man ikke stopper slik behandling.

I en multisenterstudie gjennomført i Belgia, Spania, USA, Australia, Kina og Argentina deltok 209 pasienter med aktiv ikke-radiografisk aksial spondyloartritt (nr-axSpA). Gjennomsnittsalderen var 33 år og 46 prosent var kvinner. Forskerne undersøkte hvordan pasientene reagerte på å starte, stoppe og så gjenoppta behandling med etanercept. Denne biologiske TNFalfa-hemmeren finnes i dag i en rekke ulike biotilsvarende kopier, men originalproduktet heter Enbrel.

Resultatene er hentet ut fra en studie som heter RE-EMBARK, og ble presentert første gang på revmatologikongressen EULAR i 2020. Målet var både å undersøke hvor lang tid det tok før sykdommen blusset opp igjen etter at den biologiske behandlingen ble stanset, men også hvor mange som hadde effekt ved å gjenoppta behandlingen ved eventuelle sykdomsoppbluss.

Biologisk og NSAIDs

Studien var delt inn i flere deler, der den første dreide seg om å oppnå ikke aktiv sykdom. Studiedeltagerne ble inkludert dersom de ikke hadde hatt tilfredsstillende respons på ikke-steroide betennelsesdempende medisiner (NSAIDs). De måtte ha testet en fast dose med NSAIDs i to uker eller mer.

Deltagerne ble behandlet med 50 mg etanercept (ETN) per uke, pluss NSAIDs de første 24 ukene. I den andre delen stanset man så ETN-behandlingen i opp mot 40 uker for de som opplevde at sykdommen var blitt inaktiv, men de fortsatte på NSAIDs. De som opplevde sykdomsoppbluss ble restartet på etanercept og fikk dette i 12 uker, som en del tre av studien.

Risikoanalyse

119 av deltagerne opplevde inaktiv sykdom og ble med videre i del 2. Andelen pasienter som opplevde ett eller flere oppbluss i denne delen av studien økte fra 22 prosent ved uke fire til 67 prosent ved uke 40. Totalt sett opplevde 75 prosent oppblussing og halvparten fikk dette innen 16 uker.

Resultatene ble blant annet sammenlignet med data fra den opprinnelige EMBARK-studien, der pasienter med nr-axSpA ikke stanset ETN-behandlingen. Der kom det fram at mindre enn 25 prosent av pasientene som fikk kontinuerlig ETN-behandling gjennom 40 uker opplevde sykdomsoppbluss.

Forskerne gjorde også en risikoanalyse, som viste at det var 85 prosent reduksjon i risiko for å oppleve økt sykdomsaktivitet for de som ikke stoppet behandlingen, kontra de som avbrøt behandlingen i del 2 av studien.

Graf fra forskningsstudien på etanercept
Studien var delt i tre deler, hvor 119 av 209 pasienter ble med videre til del 2 og 87 ble med til del 3. Ill: ARD/BMJ

Fravær av symptomer

Av de pasientene som gikk videre til del tre av studien, og som fikk gjenopptatt ETN-behandlingen, oppnådde halvparten fravær av sykdomssymptomer allerede innen fem uker.

– For pasienter med nr-axSpA, som oppnådde inaktiv sykdom med ETN og deretter avsluttet behandlingen, opprettholdt en fjerdedel behandlingsfri inaktiv sykdom i 40 uker. For de som gjenopptok behandlingen etter sykdomsoppbluss oppnådde 62 prosent av pasientene inaktiv sykdom innen 12 uker, skriver forskerne i sin konklusjon.

Denne artikkelen er hentet fra Spafo Norges medlemsblad Spondylitten 3-22. Det er kun en liten andel av artiklene våre som legges ut på nett. 

Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du tilgang på alle digitale utgivelser av Spondylitten i vårt arkiv på MinSide, i tillegg til flere gode medlemsfordeler.

Kanskje du også liker disse: