Testamentariske gaver

Testamentariske gaver blir stadig mer aktuelle etter som vi blir mer velstående og lever lenger enn tidligere generasjoner. Flere velger å skrive et testamente som begunstiger en god sak, og du kan velge å støtte arbeidet til Spondyloartrittforbundet Norge.

Med en slik gave kan dine verdier leve videre og bidra til å skape bedre livskvalitet for mennesker med muskel- skjelettsykdommer og smerter i nakke-, rygg-, hofte og bekken. Vi vil forvalte gaven din med ydmykhet.

Hva kan du gi?

Du kan testamentere bort både løsøre og fast eiendom, samt penger og verdipapirer til Spondyloartrittforbundet Norge. En slik gave gis ved at du setter opp et testament. Det er den eneste måten du kan sikre at dine eiendeler fordeles slik du vil, dersom du ikke ønsker at alt skal gå til dine arvinger etter loven, eller staten.

En testamentarisk gave til oss er fritatt fra arveavgiften, slik at hele gaven vil komme formålet til gode.

Krav til gyldig testament

Et gyldig testament er et juridisk bindende dokument som forteller om en persons siste vilje knyttet til de eiendelene og verdiene man etterlater seg. Alle som er myndige kan opprette et testament. Mange er usikre på reglene som gjelder. De er ikke vanskelige, men det er visse formkrav som må overholdes for at et testament skal være gyldig. Vi anbefaler å få testamentet godkjent eller satt opp hos en advokat.

Dersom du ikke har satt opp testament, regulerer arveloven hvem som arver deg. Har du nær familie, som barn og ektefelle, tilfaller det meste av det du etterlater deg disse, og det er begrenset hva du kan råde over i testamentet. Hvis du har overtatt verdier etter gjensidig testament, eller sitter i uskifte, bør du få juridisk hjelp til å sette opp testament, da det kan være forhold som må tas hensyn til ved opprettelse av dette.

Dersom du er gift, men ikke har barn, kan du og din ektefelle sette opp et felles testament som kalles «gjensidig testament». I et slikt testament kan ektefellene fastsette hva som skal skje når den første av dem dør, og også gjøre bestemmelser om hva som skal skje når den lengstlevende dør. Arvelovens regler om gjensidige testamenter tilsier at man bør få juridisk bistand for å sette opp et slikt testament.

Har du ikke barn og er ugift, står du helt fritt til å testamentere slik du vil. Du kan velge å tilgodese familie, venner eller organisasjoner. Et testament kan endres, eller tilbakekalles fritt.

For at et testament skal legges til grunn ved et arveoppgjør må det legges frem ved arveoppgjøret. Det må med andre ord oppbevares trygt.

Formkrav som må overholdes for at et testament skal være gyldig:

  • Det må tydelig fremgå av dokumentet at det er et testament.
  • Det må fremkomme hva som skal skje med det du etterlater deg når du er død. Hvem som skal arve deg og hva den enkelte skal arve.
  • Det skal være din frie vilje som kommer frem i testamentet.
  • Du må underskrive og datere testamentet.
  • Det må være to vitner, som du har valgt, som underskriver på at du har skrevet testamentet ved full sans og samling.
  • Vitnene kan ikke være tilgodesett i testamentet. Vitnene må være myndige, og adresse og fødselsdato/personnummer bør være med.
  • Begge vitnene må være tilstede og underskrive testamentet samtidig som deg.
  • Reglene om pliktdelsarv må være ivaretatt.

Hva går pengene til?

En testamentarisk gave vil bidra til at Spondyloartrittforbundet Norge kan utgi Spondylitten og medvirke til å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med muskel- skjelettsykdommer og smerter i nakke-, rygg-, hofte og bekken. Bladet er med på å skape debatt og holdningsendringer i forhold til tidlig diagnostisering og riktig behandling for denne pasientgruppen. Nøkkelen for at flere skal få tidligere diagnostisering og riktig behandling er økt kunnskap og målrettet tilpasset informasjon for å kunne bli i arbeid.

Har du spørsmål om arbeidet vårt er det bare å ta kontakt på post@spafo.no.

Du kan også gi minnegaver og jubileumsgaver til det frivillige arbeidet vårt. Spondyloartrittforbundet Norges gavekonto er 1503 47 36755.

Spafo