Samarbeidspartnere og prosjektstøtte

Spondyloartrittforbundet Norge drives på frivillig basis og finansierer utgivelsen av Spondylitten ved hjelp av statlig driftstilskudd, medlemsavgift og salg av annonser. Uten disse bidragene hadde det ikke vært mulig å gjennomføre de ulike prosjektene.

Vi får også delvis finansiering av ulike prosjekter ved å søke støtte fra legemiddelindustrien, ulike stiftelser og Helse Sør-Øst. Prosjektene vi har fått støtte til er blant annet etablering av helt ny nettside, et informasjonshefte om de ulike spondyloartrittene, reflekskampanjen Bli sett med Spafo Norge, svangerskapsprosjektet Drømmen er mulig, kampanjen Spøromryggsmerter.no, kampanjen Har du psoriasisartritt? og spørreundersøkelsen EMAS (tidligere kalt ATLAS). Vi har også samarbeidspartnere i forbindelse med ulike opplysningskampanjer ut i befolkningen om spondyloartritter og tidlig diagnose.

Nedenfor finner du en oversikt over samarbeidspartnere vi har fått støtte fra, eller har samarbeidet med om prosjekter. Oversikten oppdateres fortløpende. For spørsmål, kommentarer og innspill knyttet til Spafo Norges samarbeidsavtaler kan du kontakte styret  på e-post post[at]spafo.no.