EFPIA – Connecting Healthcare Awards 2021

EFPIA – Connecting Healthcare Awards 2021 ble delt ut til IMAS.

IMAS – International Map of Axial Spondyloarthitis, samler pasienter, pasientorganisasjoner, klinikere og forskere fra hele verden for å belyse viktige spørsmål som er viktige for pasienter med axSpA. Målet til IMAS er å spre kunnskap og funn fra forskning om hvordan mennesker med axSpA opplever sykdommen fysisk, psykologisk og sosialt. IMAS har pasientens perspektiv, og ønsker å heve livskvaliteten til axSpA pasienter over hele verden.

Gjennom EFPIA – Connecting Healthcare Awards 2021 har IMAS blitt anerkjent for det viktige arbeidet de gjør, og innvirkningen det vi ha på livet til axSpA pasienter. European Federation og Pharmaceutical Industries and Federations uavhengige jury valgte IMAS som totalvinner av 60 prosjekter.

Tusenvis av pasienter over hele verden som har deltatt i IMAS-prosjektet og har hjulpet til med å avdekke problemer og utfordringer knyttet til diagnosen, hva som er viktigst for dem, og hvordan axSpA påvirker deres emosjonelle velvære og psykiske helse.

Spafo Norges leder og interessepolitisk ansvarlig, Lillann Wermskog, har deltatt aktivt i flere år med arbeidet i IMAS. I denne videoen får du høre mer om både hennes arbeid, andre pasientorganisasjoner og forskere sitt engasjement i forbindelse med IMAS.