God jul!

Spafo Norge ønsker alle en fredelig og god jul.

Til tross for korona pandemien er vi glade for å ha kommet gjennom et år som har vært annerledes for alle, og vi har klart å gjennomføre vårt arbeid gjennom alternative løsninger og digitale plattformer. Vi takker alle våre medlemmer, følgere og samarbeidspartnere for at dere følger oss og støtter vårt arbeid. Vi er også takknemlig for alle som bidrar med frivillig arbeid i organisasjonen. Spafo Norges likepersoner gjør også en stor innsats, både på hjelpetelefonen Spafo Hjelper Deg, og ved å arrangere turgrupper og andre aktiviteter. Dette vil vi fortsette med i 2021, og vi håper å kunne starte flere aktiviteter med likepersoner.

Vi i Spafo Norge vil i det nye året fortsette å bidra med økt kunnskap om spondyloartritt og dele informasjon rundt det å leve med kronisk sykdom. Vi ser fram til et nytt år med mange spennende prosjekter som Spafo Norge skal være med på. Vi har stor tro på at kunnskap rundt egen diagnose bidrar til et bedre liv med sykdom. Følg med på våre nettsider og sosiale medier for å holde deg oppdatert!

Riktig god jul, og med ønske om et godt nytt år!