mann-med-ryggsmerter
Foto: Viktoriya Kuzmenkova | Dreamstime.com

Har du lyst til å være med i en pilot for å utvikle et tilbud til pasienter med langvarig smerte?

Smerte er et stort problem for mange med revmatisk inflammatorisk sykdom. Selv om medisinene hjelper mot betennelsen i leddene, har dessverre mange fortsatt plager med smerte. Heldigvis kan smerte påvirkes av mer enn medisiner.

Det er god dokumentasjon for at behandling innenfor klinisk helsepsykologi basert på kognitiv atferdsterapi kan styrke livskvalitet og funksjon. Denne behandlingen ønsker vi nå å tilpasse til pasienter med langvarig smerte og revmatisk inflammatorisk sykdom. Vi starter med en pilot der vi inviterer personer som ønsker å prøve ut behandlingen og samtidig gi oss tilbakemeldinger på opplegget og den skriftlige arbeidsboken man får. 

Vi skal pilotere både den individuelle behandlingen og behandling i gruppe. Konkret betyr det enten individuelle ukentlige samtaler hos psykolog ukentlig i om lag ti uker. Eller behandling i gruppe med inntil 12 deltakere med ukentlige samlinger i ca. åtte uker. Du får kunnskap om smerte og hva som påvirker smerte, og vi jobber med strategier for å mestre smerte best mulig. Du får en arbeidsbok med oppgaver og øvelser som du jobber med mellom hver time.

Hvem passer behandlingen for?

Behandlingen passer for deg som har revmatisk inflammatorisk sykdom og plager med smerte, og som ønsker verktøy for mestring. Du må ha tid og lyst til å gjøre en innsats med å lese og gjøre hjemmeoppgaver og øvelser. Dine tanker om opplegget og om arbeidsboken vil være svært verdifulle for oss i utviklingen av dette tilbudet.

Lyst til å vite mer?

Da kan du ringe til

Ingrid Hyldmo: 919 11 664

Elin Fjerstad: 906 22 834.