INVITASJON TIL WORKSHOP: Trening med digital oppfølging for personer med Spondyloartritt

Regelmessig fysisk aktivitet og trening er anbefalt som en del av behandlingen ved aksial spondyloartritt.
Foto: Nicolas Tourrenc

INVITASJON TIL WORKSHOP OM UTVIKLING AV

Trening med digital oppfølging for personer med Spondyloartritt

Mandag 16. oktober, kl. 15:30-18:00

Diakonhjemmet sykehus

Lærings- og mestringssentret, 4. etasje i DBL-bygget (vis a vis sykehusets hovedinngang)

Er du klar for å bidra i utviklingen av en digital applikasjon (app) som skal støtte pasienter med aksial spondyloartritt (Bektherevs sykdom), som ønsker å trene som en del behandlingen?  Utvikling av appen er del av et større forskningsprosjekt. Du kan delta som privatperson som har aksial spondyloartritt, pårørende eller brukerorganisasjon.

Bakgrunn

Regelmessig fysisk aktivitet og trening er anbefalt som en del av behandlingen ved aksial spondyloartritt. Vi ønsker å undersøke 1) om en treningsapp sammen med avstandsoppfølging kan støtte personer til å trene regelmessig og 2) hvilken effekt dette har for dem som nylig fått diagnosen.   

Prosjektet er i utviklingsfasen. Vi jobber med kartleggings- og innsiktsarbeid for å identifisere behov, utfordringer og muligheter med den digitale treningsapplikasjonen og avstandsoppfølgingen. 

Vi trenger deg

Hensikten med workshopen er å diskutere innhold, utforming, muligheter og hindringer ved bruk av appen. Vi ønsker at sluttproduktet skal være mest mulig brukervennlig.  

Påmelding

Vi ber om påmelding innen 11. oktober 2023. Her kan du melde deg på: https://rb.gy/8f75u

Vi servererpizza, kaffe/te

Spørsmål kan sendes til: camilla.fongen@diakonsyk.no

Vi ser frem til å møtes på workshop!

Hilsen SPARK-prosjektet,Sella Aarrestad Provan, Birgitte Nellemann og Camilla Fongen