Rapport om forsinket diagnose

Spafo Norge er veldig glade for at Norge er med i rapporten om Delay2Diagnosis, som nylig ble lansert av Axial Spondyloarthritis International Federation.

Gjennomsnittlig diagnosetid for axSpA er 7 år. Lang diagnosetid for axSpA er et globalt problem, og rapporten kan hjelpe oss med å opplyse om konsekvensene av lang diagnosetid ved axSpA, og å understreke viktigheten av å redusere forsinkelsen. Vi håper at den kan bidra til å skape endring og redusere forsinkelse til diagnose.

Leder i Spafo Norge, Lillann Wernskog, sitter i komiteen som har utarbeidet rapporten. Hun er også med i panelet under webinaret om resultatene, som skal være 7. juli.

– Denne rapporten er et verktøy for at vi kan jobbe videre for å få ned tiden det tar å få diagnose i dag, sier hun.

Rapporten viser til at symptomer på axSpA ofte kan starte i 20 års alderen. Unge mennesker som blir rammet av axSpA har ikke tid til å vente i over 7 år på å få stilt riktig diagnose. Det kan være utfordrende både fysisk og psykisk å gå ubehandlet over lang tid, samtidig som man skal håndtere hverdag, studier, jobb og familieliv.

Rapporten viser også at axSpA rammer både menn og kvinner i like stor grad. Det viser seg imidlertid at ventetiden for diagnose er lengre for kvinner enn for menn, ifølge Dr. Helena Marco-Ortega, revmatolog og styremedlem i British Society for Spondyloarthritis.

Det er viktig å få rask diagnose og behandling for symptomer på axSpA for å redusere og unngå smerter, stivhet og ødeleggelser av ledd. Samtidig viser rapporten både til psykiske og sosiale konsekvenser av å gå lenge med ubehandlede symptomer på axSpA.

Du kan lese mer om rapporten om lang diagnosetid her: https://asif.info/delay-to-diagnosis-report/

Følg webinaret om Delay2Diagnosis 07. juli og få med deg debatten om viktige tema rundt forsinket diagnose. Link til registrering og tidspunkt her: :https://bit.ly/355yh8V…//asif.info/delay-to-diagnosis-event/

Les mer om ASIF her: https://asif.info/