Spondyloartrittforbundet Norge innkaller til årsmøte 2021

Spondyloartrittforbundet Norges årsmøte er forbundets øverste myndighet og forbundets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Sted:

Spafo Norge

Grenseveien 99

0663 Oslo

Tid:

Mandag 22.03.2021 kl. 18.00

Grunnet situasjonen med Covid19-pandemien blir årsmøtet avholdt digitalt. Interesserte må melde seg på innen 15.03.2021 kl 12, slik at vi får sendt ut invitasjon og lagt til rette for gjennomføringen.

Påmelding sendes til post(att)spafo.no. Alle deltagere må ha betalt kontingenten for medlemskap i Spondyloartrittforbundet Norge i 2021 innen denne fristen.

Den e-posten som du melder deg på med, er der du får innkalling og lenke til årsmøtet.

Du må delta via PC.

Forslag som skal tas opp på årsmøtet må være innkommet til styret minimum to uker før årsmøtet. Henvendelser sendes til post(att)spafo.no.

På årsmøtet vil regnskap og årsmelding for 2020 gjennomgås, og det legges fram forslag til handlingsplan og budsjett for 2021.

Sakslisten for årsmøtet vil være tilgjengelig en uke før årsmøtet, og sendes på forespørsel ved henvendelse til post(att)spafo.no.

Vennlig hilsen

Styret i Spondyloartrittforbundet Norge

Leder Lillann Wermskog

Oslo den 22.02.2021