Spondyloartrittforbundet Norge innkaller til årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Sted:

Skullerudstua Sportsstue AS

General Ruges vei 106

0692 Oslo.

Tid:

Tirsdag 29.03.2022 kl. 18.00

Spondyloartrittforbundet Norges årsmøte er forbundets øverste myndighet og forbundets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Møtet finner sted fysisk på Skullerudstua Sportsstue AS (oppdatert sted 11.3.22). Adresse: General Ruges vei 106, 0692 Oslo. www.skullerudstua.no

Interesserte må melde seg på innen 22.03.2022 kl 12, slik at vi får  lagt til rette for gjennomføringen.

Påmelding sendes til post(att)spafo.no. Alle deltagere må ha betalt kontingenten for medlemskap i Spondyloartrittforbundet Norge i 2022 innen denne fristen.

Forslag som skal tas opp på årsmøtet må være innkommet til styret minimum to uker før årsmøtet. Henvendelser sendes til post(att)spafo.no.

På årsmøtet vil regnskap og årsmelding for 2021 gjennomgås, og det legges fram forslag til handlingsplan og budsjett for 2022.

Sakslisten for årsmøtet vil være tilgjengelig en uke før årsmøtet, og sendes på forespørsel ved henvendelse til post(att)spafo.no.

Vennlig hilsen

Styret i Spondyloartrittforbundet Norge

Leder Lillann Wermskog

Oslo den 01.03.2022