Spørreundersøkelse om samvalg ved bytte av medisiner

Spafo Norge deltar i en spørreundersøkelse om samvalg ved bytte av medisiner.
Vi er opptatt av at du som har en inflammatorisk sykdom er en aktiv partner i din egen behandling.

En spørreundersøkelse om samvalg ved bytte av medisiner

Regjeringen har en overordnet ambisjon om å skape pasientens helsetjeneste. Å styrke pasientens (og pårørendes) medvirkning i valg av egen behandling er kjernen i målet om å skape pasientens helsetjeneste. I dette ligger også målsettingen om å skape en likeverdig helsetjeneste der pasienten er en likeverdig partner. Pasientene skal involveres i beslutninger gjennom samvalg så de sikres reell innflytelse – ingen avgjørelse skal tas om pasienten uten at pasienten tas med på råd. 

Vi er opptatt av at du som har en inflammatorisk sykdom er en aktiv partner i din egen behandling. Denne spørreundersøkelsen gjør Spafo Norge i samarbeid med UCB Pharma. Vi ønsker å undersøke om du har opplevd at medisinen du bruker ble byttet og i hvilken grad du fikk bestemme dette selv.

Litt praktisk: På mange av spørsmålene blir du bare ført videre når du har valgt ditt svar, der det er mulig å ha flere svar alternativer må du trykk ok for å komme videre. Nede i høyre hjørne har du mulighet til å navigere  til bake eller fremover igjen om du ønsker.

Har du byttet flere ganger og har forskjellige erfaringer, men ikke får mulighet til å gi svar for flere bytter, tenk på siste gang du byttet.

Lenke til spørreundersøkelsen: https://christianlaland.typeform.com/to/TRA5v7Io

Trykk på play og se videoen vår om samvalg:

Vil du lese mer om samvalg: https://www.helsenorge.no/samvalg-v2/hva-er-samvalg/

Se gjerne denne videoen også :