Høy risiko for uveitt med ankyloserende spondylitt

Sørkoreansk forskning peker på noen potensielle risikofaktorer for å utvikle uveitt hos personer med ankyloserende spondylitt.

Tekst: Ole Kristian H. Heiseldal

Fremre uveitt, det som kalles regnbuehinnebetennelse (iridocyklitt) er en av de vanligste tilleggslidelsene ved ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom). Øyebetennelsen forekommer hos 20-30 posent av pasientene med denne lidelsen. De fleste tilfellene av uveitt skyldes en immunologisk reaksjon i øyet, og sees derfor ofte hos pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer.

Stor studie

En studie fra Sør-Korea ble presentert på EULAR i 2017. Forskerne hadde vurdert risikofaktorer for denne typen øyebetennelse blant pasienter med ankyloserende spondylitt (AS). Totalt 1061 sørkoreanske pasienter, som ble diagnostisert med AS mellom januar 2004 og desember 2015, ble vurdert i denne studien. Ved å benytte elektroniske sykejournaler fikk man tak i informasjon om forekomsten etter at de fikk AS-diagnosen.

De så også på andre demografiske og kliniske karakteristikker, blant annet alder, kjønn, sykdomsvarighet, tidligere sykdomshistorie med uveitt, bruk av nikotin, HLA-B27-positivitet og nivåer på inflammatoriske markører.

Etter å ha delt pasientene inn i dem som opplevde å få betennelsen etter diagnostisering av AS (uveittgruppen) og dem som ikke opplevde uveitt (ikke-uveittgruppen) ble de potensielle risikofaktorene for forekomsten vurdert.

LES OGSÅ: Entesitter og inflammatorisk tarmsykdom

Nyttige resultater

Uveitt fant sted hos 142 (13.4 %) pasienter i uveittgruppen. Pasientene i denne gruppen hadde ikke noe lenger sykdomsvarighet enn pasientene i ikke-uveittgruppen. Andelen pasienter med uveitt før AS-diagnose, eller HLA-B27-positivitet, var høyere i uveittgruppen enn i ikke-uveittgruppen (58.5% vs. 12.1%, 95.7 % vs. 83.7 %).

Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene i nivåer på de inflammatoriske markørene ESR og CRP. De to største risikofaktorene for å få øyebetennelse var forekomst av uveitt før diagnostisering med AS og HLA-B27-positivitet. Disse resultatene kan være til nytte for å beregne forekomsten av uveitter hos pasienter med ankyloserende spondylitt i framtiden, mener forskerne.

Les mer om følgesykdommer ved ankyloserende spondylitt her

STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID – BLI FAST LESER AV SPONDYLITTEN