NHO åpner bakdøren og skaper ringer i vannet

I 2012 startet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med rekrutteringsstrategien Ringer i Vannet. Hvert år får nå rundt 1100 personer fast jobb i det private næringslivet – ved å gå bakdøren inn i arbeidslivet.

– Vi vet at jo lenger man er sykemeldt, jo vanskeligere er det å komme seg ut i jobb. For hvert halvår som går synker muligheten, sier prosjektleder Rune Kvarme.

Han tror han vet noen av årsakene til at det er vanskelig for funksjonshemmede og kronisk syke å få arbeid.

– For å sette det litt på spissen: Funksjonshemmede blir satt i utdanning som en løsning, men de har kanskje ingen erfaring fra arbeidslivet. De kommer ut med en mastergrad, men har ikke jobbet innenfor fagfeltet i det hele tatt. Om man skreller bort funksjonshemmingen, er det arbeidserfaring som mangler. En del forventer å få seg jobb fordi de har høy utdannelse, men når de ikke får det skyldes det på funksjonshemmingen.

LES OGSÅ: Omskolering ble til Ringer i vannet

Åpner bakdøren

Han forklarer at det i tillegg er arbeidsgivers ansvar å skape en trygg og god bunnlinje i bedriften. Å ansette noen er det dyreste og farligste man gjør. Da vil man ofte velge en frisk person, for risikoen er lavere for at vedkommende får mye fravær.

– Det rammer de med en funksjonsnedsettelse. For dem vil det være svært vanskelig å få jobb via en ordinær søkeprosess, for de blir sortert vekk ganske fort. Det blir man også om man har hull i CVen. Ringer i Vannet åpner imidlertid bakdøren for disse menneskene og lar dem vise arbeidsgiver at de er relevant arbeidskraft, sier han.

Les også: Hjelpemidler på arbeidsplassen

Hva har bedriftene behov for?

NHOs Ringer i Vannet tilnærmer seg utfordringen ved å kartlegge bedriftenes behov og hva slags kompetanse som kreves akkurat der. De kartlegger også hva slags begrensninger bedriften tåler.

– Noen sier i begynnelsen at de ikke kan ta inn «sånne». Så snakker vi om hva «sånne» er. Kan de for eksempel ta imot en som har psykiske lidelser? Ofte sier de nei, men så begynner vi å definere hva en psykisk lidelse er, og blir enige om at de kommer i mange varianter. På den måten får vi også tilført kunnskap til bedriftene om de ulike lidelsene. Det er viktig å snakke om risikoen på forhånd.

Innfrir forventninger

Når bedriften sender en beskjed til attføringssenteret om at de har en ledig stilling, har de selv fått bestemme hva slags begrensninger de kan godta. De får det de forventer og er beredt til å legge godt til rette for at kandidaten skal lykkes.

– Bare bedriftene vet hva de får er det ikke så vanskelig å få til en løsning. Og kandidatene får vist seg fram i en uforpliktende praksisplass.

– Hva med de bedriftene som utnytter ordningen til å få gratis arbeidskraft?

– Det hender det avtales en ren arbeidsutprøving, men i prinsippet skal det ligge en potensiell fast stilling bak en praksisplass. I bunnen ligger en signert avtale om en hensiktsmessig praksisplass med reelle oppgaver. Alt skal være avtalt på forhånd – også hvor lenge praksisen skal vare.

– Hvor lenge kan en slik praksisplass vare?

– Det er individuelt og kan være fra 14 dager til tre år, men den skal være så kort som forsvarlig. Så fort kandidaten har vist at vedkommende er produktiv og bedriften har en ledig stilling, skal personen inn i denne. Det hele blir en etisk vurdering.

I de fleste tilfellene vil man være på arbeidsavklaringspenger i praksisperioden og bedriften vil ikke ha lønnsutgifter.

Samfunnsansvar

Om praksisplassen ikke fungerer for en av partene, blir det straks tatt tak i. De har månedlige evalueringsmøter, hvor begge har lov å si at det ikke fungerer. Det handler om god kommunikasjon og forventningsavklaring både på forhånd og underveis i løpet.

– Det er en mektig kraft å få folk i arbeid! Alle de 23 000 medlemsbedriftene er åpne for å være med. Strategien har blitt møtt med begeistring og stolthet hos de som klarer å hjelpe mennesker til å lykkes, forteller informasjonssjef Baard Fiksdal i NHO Service.

– Samfunnsansvarsbiten – det å kunne bidra – er mye sterkere enn jeg trodde. De blir stolte og det gjør samfunnet til en bedre plass å være. Det er snakk om menneskeverd, legger Kvarme til.

Les også: Evelyn fant drømmejobben – som landpostbud

Jobber på en ny måte

Det skaper en positiv drivkraft, som blir til ringer i vannet. Kvarme er tydelig på at det finnes jobber der ute. Det finnes mange.

To menn i en dialog på en takterrasse, ser andre bygninger i bakgrunnen
Baard Fiksdal og Rune Kvarme gleder seg over at det hvert år er 1100 personer som får fast jobb ved å komme inn bakdøren i arbeidslivet.

– Det er mangel på arbeidskraft i våre medlemsbedrifter og vi selger inn det de trenger, sier han.

Per i dag har de underskrevet cirka 1000 bedriftsavtaler i både store og små bedrifter i alle landets fylker. I tillegg har de 110 attføringsbedrifter tilknyttet seg.

– Dette forplikter attføringsbedriftene til å jobbe på en ny måte. Det skal være trygt og forutsigbart og de må lete etter kandidater som passer til bedriften, ikke bare finne en plass kandidaten kan plasseres, forklarer Kvarme.

– I våre attføringsbedrifter kartlegges både kompetansen og begrensningene til kandidatene. Forskjellen på en veileder i en attføringsbedrift og i NAV er at saksbehandleren i NAV sjelden har vært ute i arbeidslivet og vet hva de forskjellige yrkene innebærer, sier informasjonssjef Fiksdal.

Det er ikke alltid den enkelte attføringsbedriften har en kandidat i sine registre som matcher med en bedrifts ansettelsesbehov. Da benytter de nettverket sitt og søker etter aktuelle kandidater hos noen av de andre. De drømmer om å gjøre hele Norge til ett stort arbeidsmarked og jobber med et datasystem som kan sikre dem bedre oversikt over hele landet.

Du kan ta kontakt

De som ønsker å delta i Ringer i Vannet kan ta kontakt med sin saksbehandler i NAV, eller gå direkte på en av de attføringsbedriftene til NHO, som ligger geografisk i nærhet til der de bor. Der er det egne folk som har ansvaret for rekrutteringsstrategien. Du får oversikt over disse ved å laste ned en app som gir oversikt over attføringsbedriftene ved å søke på Ringer i Vannet i Itunes, eller hjemmesiden attforingsbedriftene.no.

STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID! Bli fast leser av Spondylitten du også!

– Vær åpen!

Begge er klare på at man bør være åpen om bagasjen man har og hvorfor man har hull i CVen.

– Se for deg at du har hatt et lengre sykdomsforløp. Hva skriver du på Cven? Om du skriver at du har vært arbeidsledig, hatt omsorg, eller andre bortforklaringer, har du løyet. Dette vil da sitte som en nisse på skulderen din hele tiden, og du vil være redd for å bli «avslørt». Før eller senere kommer det meste for en dag. Det kan faktisk være oppsigelsesgrunn å ha gitt feil informasjon. Dersom du er kronisk syk handler det om å være åpen om utfordringene. Spesielt om en blir rekruttert inn via «bakdøren» gjennom praksis i regi av Ringer i Vannet eller NAV. Da forventer faktisk arbeidsgiver at du har «noe» i bagasjen. Har du selvaksept får du selvtillit og kan snu det til en livserfaring du er stolt av, avslutter de.

 

 • Ringer i Vannet er en ny og annerledes rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, tilbake til lønnet arbeid.
 • Rekrutteringen skjer på grunnlag av bedriftens behov for kompetanse og arbeidskraft.
  Kandidatene blir formidlet fra NAV.
 • Programmet finnes i alle landets fylker og omfatter alle NHOs medlemsbedrifter og organisasjonens 110 attføringsbedrifter.
 • Arbeidsgiver har ikke arbeidsgiveransvar under prøveperioden og kan avslutte den med umiddelbar virkning.
 • Personer i praksisplass følges opp hver måned.
 • Rekrutteringen har engasjert hele NHO-fellesskapet og har klart å mobilisere inkluderingsviljen i medlemsbedriftene.

Kilde: NHO

NAV formidler kandidater av alle kategorier til attføringsbedrifter. De går inn i ulike tiltak:

 • Kartlegging – For kandidater som NAV er usikre på om klarer å komme ut i jobb.
 • APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet) – Tiltakets hovedoppgave er å avklare den enkelte deltakers kvalifikasjoner og arbeidsevne og kan vare i tre måneder. Dette er for de som har en del i bagasjen, det være seg forskjellige diagnoser, hemninger eller sosiale utfordringer.
 • AB (Arbeid med bistand i tre år) – Tiltak for kandidater som har et hull i CV, eller andre forhold. Her kan det også være kandidater med diagnoser og sosiale utfordringer.

Kilde: Allservice AS 

Kanskje du også liker disse: