Tidlig AS har sammenheng med vitamin D-mangel

Pasienter med tidlig aksial spondyloartritt settes i sammenheng med alvorlig vitamin D-mangel. Høyere sykdomsaktivitet og større alvorlighetsgrad av sykdommen er også noen av funnene.

Tekst: Ole Kristian H. Heiseldal

Målet med en forskningsundersøkelse fra 2016 har vært å vurdere vitamin D-status blant pasienter med inflammatoriske ryggsmerter, der disse kunne tyde på aksial spondyloartritt (axSpA). Dessuten skulle undersøkelsen vurdere forholdet mellom vitamin D-status og sykdomsaktivitet, følgesykdommer ved oppstart og under de to første oppfølgingsårene.

En rekke assosiasjoner ble funnet

700 pasienter ble analysert. Alvorlige mangler ble observert hos 11.7 prosent. Det ble funnet en assosiasjon mellom vitamin D-mangel og radiologisk sakroiliitt, som er betennelse i leddene mellom korsbenet og tarmbenet. Man så også høyere score på ASDAS-rapporter, som gjelder spørsmål om smerte, stivhet og utmattelse. Høyere score på BASDAI, et spørreskjema som pasienten fyller ut ved spondyloartritt når tretthet, smerte og morgenstivhet skal kartlegges, ble også oppdaget.

Det ble også funnet en sammenheng mellom vitamin D-mangel og gjennomsnittsverdien av målingene som ble gjort for sykdomsaktivitet under den to år lange oppfølgingen. Vitamin D-mangel ble i tillegg assosiert med forekomsten av bukovervekt ved oppstart.

LES OGSÅ: Vitamin D kobles til spondyloartritter

Trengs videre studier

Forskerne fant altså en høyere prosent av pasienter med alvorlig vitamin D-mangel ved tidlig aksial spondyloartritt. Mangelen ble assosiert med høyere sykdomsaktivitet og alvorlighetsgrad og forekomst av metabolsk syndrom (forandringer som høyt blodtrykk, høye insulinverdier, overvekt og høye kolesterolverdier). Forskerne skriver at videre studier trengs for å evaluere eventuell nytte av vitamin D-tilskudd på lang sikt.

LES OGSÅ: Aktiv tarmsykdom forbindes med lavt vitamin D

Viktig brikke

Vitamin D er en viktig brikke, fordi det utfører mange oppgaver i kroppen, blant annet regulerer det opptaket av kalsium og bidrar til å bygge beinsubstansen. Vitamin D regnes i dag som et hormon og forskere har funnet mer enn 30 reseptorer i en rekke ulike celletyper, hvor vitamin D påvirker hjerte- og karsykdommer, inkludert regulering av blodtrykk, hjerneslag og diabetes.

I tillegg påvirker hormonet immunapparatet og dermed utviklingen av kreft, infeksjonssykdommer, autoimmune sykdommer, tannkjøttlidelser, kronisk tarmbetennelse, psykiske lidelser, kroniske smerter og balanseevnen.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN – MELD DEG INN I SPAFO NORGE I DAG