Diagnosetest

Velkommen til denne diagnosetesten

Kanskje du lider av ryggsmerter, øyebetennelse eller søvnløshet? Dette kan være indikasjoner på at du har aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom).

Det er en revmatisk sykdom som ofte kan starte i ung alder, og som hører innunder gruppen spondyloartritter. I denne gruppen finner du flere beslektede sykdommer, blant annet tilstander med inflammatorisk tarmsykdom ledsaget av bekhterevliknende sykdom (som Crohns sykdom og ulcerøs colitt) og psoriasisartritt.

Testen gir en indikasjon på om du kan lide av aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom). Den består av flere spørsmål som du skal besvare med «Ja», «Nei» eller «Vet ikke». Ikke la deg avskrekke av at du støter på noen medisinske begreper. Testen mister ikke sin verdi selv om du besvarer flere spørsmål med «Vet ikke».

Lykke til med testen!