Generelle gaver

Hvis du som privatperson, din forening eller din bedrift ønsker å støtte oss med en generell gave er det veldig kjærkomment!

Spondyloartrittforbundet Norge er tuftet på frivillig arbeid og drives av ildsjeler. Medlemsavgiften er imidlertid ikke stor nok til å dekke produksjon og utsendelse av medlemsbladet Spondylitten gjennom hele året. Forbundet er derfor avhengig av å selge annonser i bladet og på nettsiden, samt gaver vi får fra ulike hold. Både privatpersoner, foreninger og bedrifter kan gi gaver.

Gavene medvirker til å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med ulike spondyloartritter. Spafo Norge med på å skape debatt og holdningsendringer i forhold til tidlig diagnostisering og riktig behandling for denne pasientgruppen. Formidling av kunnskap, samt målrettet og tilpasset informasjon er nøkkelen for at flere skal få tidligere diagnostisering og riktig behandling.

Har du spørsmål om arbeidet vårt, eller vil vite mer om det å gi gaver, er det bare å ta kontakt med på post@spafo.no.

Gaver kan settes inn på vår gavekonto: 1503 47 36755 eller Vipps: 521156. Husk å merke hvem gaven er fra og om gaven er øremerket noe spesielt, så vi får takket!

Det finnes også andre måter å gi en gave på: