Bør du bruke kosttilskudd for sikkerhets skyld?

Visste du at personer med muskel- og skjelettlidelser eller med en revmatisk sykdom er en gruppe som i
særlig grad eksponeres for målrettet markedsføring av kosttilskudd?

Samtidig kan det være utfordrende å vite hvilken informasjon du kan stole på.

Gjennom media, reklame og sosiale medier blir du daglig eksponert for helsepåstander om forskjellige kosttilskudd. Mange tilskudd retter seg mot deg som har muskel- og skjelettplager eller revmatisk sykdom. Hva er forbruket av kosttilskudd og hvilke tilskudd er vanligst å bruke? Hvorfor benyttes ulike tilskudd og hvem tar du imot råd om kosttilskudd fra?  Hvordan vurderer du informasjon om helse?

Det finnes per i dag få studier som har undersøkt forbruket av kosttilskudd hos personer med muskel- og skjelettlidelser og/eller revmatisk sykdom. Forskere ved OsloMet – storbyuniversitetet gjennomfører i disse dager en spørreundersøkelse i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund om temaet. Vi ønsker å nå bredere ut for å bedre treffe alle målgrupper og vil derfor invitere flere til å delta. Vi setter stor pris på om du deltar i studien om forbruk av kosttilskudd og vurdering av helseinformasjon. Deltakelsen er helt anonym. Studien skal bidra til å øke kunnskap om kosttilskudd og hvordan man forstår og tolker helseinformasjon blant personer med muskel- og skjelettlidelser og/eller revmatisk sykdom.

Vi håper du ønsker å delta i studien om kosttilskudd! Trykk på lenken https://nettskjema.no/a/176852 for å delta i studien.

Kanskje du også liker disse: