Kartlegger fysioterapitilbudet i Norge

Hvordan er innholdet i fysioterapitilbudet til pasienter med spondyloartritt? Det ønsker forskere ved Diakonhjemmet Sykehus å finne ut av. De har laget en spørreundersøkelse for å kartlegge situasjonen.

Hva slags behandling og trening får du hos fysioterapeuten? Er behandlingen og treningen tilpasset ditt behov og i tråd med gjeldende anbefalinger? Blir det satt et tydelig mål for behandlingen? Det er noe av det forskerne ønsker å finne ut mer om.

LES OGSÅ: Revmatikerne ber politikerne tenke seg om

Trenger hjelp

Fysioterapi i Norge har tradisjonelt hatt fokus på symptombegrensning, spesielt med tanke på å vedlikeholde eller bedre bevegelighet og muskelstyrke, samt redusere smerter. Mange har imidlertid behov for mer intensiv trening i form av kondisjonstrening og styrketrening. Det er viktig at behandling og trening er målrettet og individuelt tilpasset.

Pasient ligger på benken og løfter armene bakover mens fysioterapeut veileder
Forskerne vil undersøke innholdet i fysioterapitilbudet til pasienter med spondyloartritt. llustrasjonsfoto: Trine Dahl-Johansen

Nyere studier viser at pasienter med spondyloartritt trygt kan trene intensivt. Dette har ført til endringer i anbefalinger for fysioterapi til denne pasientgruppen. Basert på de nye anbefalingene har en ekspertgruppe utviklet en fagprosedyre for fysioterapi til pasienter med spondyloartritt.

– Vi har laget nye fagprosedyrer for fysioterapi basert på oppdatert kunnskap, og vi vil gjerne undersøke om behandlingen og informasjonen pasientene får er i tråd med fagprosedyren. Vi trenger hjelp til å kartlegge dette og håper derfor at så mange som mulig vil svare på en spørreundersøkelse, som er utarbeidet av en gruppe pasienter med spondyloartritt, fysioterapeuter og forskere, sier Anne Christie.

Hun jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet Sykehus i Oslo.

LES OGSÅ: Fikk bedre hverdag med mensendiecktrening

Anonym undersøkelse

Spørreundersøkelsen tar 5-10 minutter å svare på. Forskerne vil høre fra deg som er over 18 år og som har vært hos fysioterapeut for din sykdom det siste året. Spørreundersøkelsen omfatter alle former for spondyloartritt, som for eksempel aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom) og psoriasisartritt.

Det vil ikke være mulig for noen, verken prosjektleder eller andre, å kunne knytte deg til de opplysningene du gir.

DU KAN DELTA I SPØRREUNDERSØKELSEN HER!

Ny dialog

Etter at du har svart på spørreundersøkelsen kan både den og de nye fagprosedyrene være en fin mulighet for deg til å ha en ny dialog med fysioterapeuten din. På den måten kan dere i fellesskap finne ut om dere trenger å gjøre noen endringer i behandlingsopplegget.

Spondyloartritt har et svingende forløp, med betydelig variasjon i sykdomsmanifestasjoner og konsekvenser. Behandlingen må derfor være individuelt tilpasset. Spondylitten skrev om de nye fagprosedyrene for fysioterapi da de ble lansert i fjor.

Da skrev vi at man før trodde at intensiv trening kunne få sykdommen til å blusse opp, men at nyere studier viser at det ikke er tilfelle. Videre at spondyloartrittpasienter har høyere risiko for hjerte- og karsykdom, så det at de kan trene med høyere intensitet uten at grunnsykdommen blir forverret, åpner for muligheter til annen trening kombinert med trening for å vedlikeholde bevegelighet. Fagprosedyrene går gjennom en rekke behandlingsformer innenfor fysioterapi.

Ekspertgruppen skriver i sine anbefalinger at spondyloartrittpasienter, i følge internasjonale anbefalinger, skal tilbys fysioterapi gjennom hele sykdomsforløpet. Kontakt med fysioterapeut bør opprettes tidlig med tanke på informasjon og rådgivning, og at videre tiltak tilbys etter behov.

Har du spørsmål i forbindelse med spørreundersøkelsen kan du kontakte Anne Christie på e-post: anne.christie[at]diakonsyk.no.

Les den nyeste utgaven av Spondylitten og få hjelp til å søke om støtte til småhjelpemidler!

Kanskje du også liker disse: