#foreldredrømmen

Som pasientforening ønsker Spafo Norge å rette fokus på flere aktuelle tema rundt det å leve med spondyloartritt.

Et viktig tema vi setter ekstra fokus på det nærmeste året er familieplanlegging. Revmatikere opplever både uro og usikkerhet i livsfasen der familieplanlegging er aktuelt. I oktober 2019 gjennomførte Revmatikerforbundet en spørreundersøkelse blant 645 medlemmer i den aktuelle aldersgruppen. Undersøkelsen viste at mennesker med revmatisk sykdom er urolige og bekymret for å få barn eller å bli gravide. Mye av denne uroen er basert på manglende informasjon fra helsepersonell.

Spafo Norge har i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund og Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom, lansert kampanjen #foreldredrømmen. Målet med kampanjen er å spre trygg informasjon og kunnskap rundt sykdom, medisinering og graviditet. På nettsiden https://www.foreldredrommen.no/ har vi samlet mye godt lesestoff til alle fasene i familieplanleggingen.

– Informasjon er nøkkelen til gode valg. Mangel på informasjon rundt temaet familieplanlegging for unge med inflammatoriske revmatiske lidelser har vi i Spafo Norge vært opptatt av og følt på lenge. Med denne kampanjen ønsker vi å få frem god og oppdatert informasjon til revmatikere som vurderer å få barn, og gi dem trygghet til å ta opp temaet med sin behandler, uttaler Spafo Norges leder, Lillann Wermskog.

Kanskje du også liker disse: