Spafopodden med Mari og Marianne

Spafopodden: Få hjelp til å planlegge svangerskapet

Temaet for denne episoden er graviditet og revmatisk sykdom. Vi har besøk av Mari som forteller om sin graviditet og all hjelpen hun fikk fra Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Vi har også med oss revmatolog Marianne Wallenius igjen. Sammen gir de råd og tips til andre som har bekymringer rundt svangerskapet.

Hør episoden her:

Spafopodden er en podcast for deg med muskel- og skjelettsykdommer. Spafo Norge jobber for å spre informasjon om de forskjellige spondyloartrittdiagnosene: Aksial spondyloartritt (Bekhterevs sykdom), Psoriasisartritt, Enteroartritt: Cronhs sykdom og Ulcerøs kolitt og Juvenil spondyloartritt. I podden vil du få kunnskap om diagnosene, trening, følgesykdommer, svangerskap og du får møte mennesker som lever med sykdommene. Du finner Spafopodden i alle apper der du hører podcast!

Denne episoden er støttet av DAM.

Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer – Nå i pasientutgave

«Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer» er et digitalt oppslagsverk og verktøy for klinikere i møte med revmatikere i fertil alder. Verktøyet er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR).

Oppslagsverket ble til etter en spørreundersøkelse fra 2019 utført av Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe (BURG). Svarene viste at ni av ti pasienter utrykket bekymring rundt svangerskap og revmatisk sykdom. Halvparten av pasientene mente de ikke hadde fått nok støtte og informasjon om planlegging, svangerskap og barseltid. NKSR har derfor i samarbeid med brukere utarbeidet en ny versjon av veilederen som er rettet mot pasienter.

Adressen er https://pasient.nksr.no/

Med tilgjengelig og tilpasset informasjon vil pasientene i større grad kunne oppleve trygghet og mestring, og deres helsekompetanse vil øke. Pasientene kan ta kunnskapsbaserte beslutninger om egen helse i tiden før, under og etter svangerskap, og de vil ha en bedre dialog med sine behandlere om de alternativene som finnes.

Dersom du har innspill eller tilbakemeldinger til veilederen kan du ta kontakt på nksr@stolav.no.

Vil du vite mer?

Vi har flere episoder om svangerskap:

Spafopodden: Svangerskap og revmatisk sykdom – Spafo Norge

Spafopodden: Svangerskap og medisiner – Spafo Norge.

Vi har samlet artikler som er tagget med Svangerskap på hjemmesiden vår. Les også om #foreldredrømmen.

Hør flere episoder av Spafopodden her

Lurer du på noe om spondyloartritter?

Spafo Norge har en rekke likepersoner, som har svartjeneste på nett og svarer på spørsmål når du ringer hjelpetelefonen vår. Tilbudet er for alle som har spørsmål i forbindelse med det å leve med spondyloartritter, så man trenger ikke å være medlem for å ta kontakt.

Hjelpetelefonen : 412 04 200

Send e-post til Spafo Hjelper Deg

Telefontiden vår er onsdager klokken 12-15 og 18-21

Telefontjenesten er stengt på offentlige helligdager, som i forbindelse med påske, pinse og jul.

En likeperson er en som har personlig kunnskap og erfaring rundt det å leve med kronisk sykdom i hverdagen. Gjennom likepersonarbeid kan vi dele våre erfaringer og gi råd og veiledning om revmatisk sykdom, selv om vi ikke er medisinfaglig utdannet.

Spafo Norge har 30 likepersoner rundt om i Norge. Likepersonene står på stand på sykehus, deltar på pasientkurs, snakker med pasienter om spondyloartritter, og deler ut informasjonsbrosjyrer. Likepersonene svarer også på spørsmål på telefon 41204200 og på epost: spafohjelperdeg@spafo.no

Spafo Hjelper Deg – SPAFO

spafo hjelper deg

Kanskje du også liker disse: