Spondyloartrittfobundet Norge kaller inn til årsmøte.

Vi kaller inn til årsmøte.

Sted:

Skullerudstua Sportsstue AS

General Ruges vei 106

0692 Oslo.

www.skullerudstua.no

Tid:

Torsdag 27.04.2023 kl. 18.00

Spondyloartrittforbundet Norges årsmøte er forbundets øverste myndighet og forbundets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Interesserte må melde seg på innen 20.04.2023 kl 12, slik at vi får lagt til rette for gjennomføringen.

Alle deltagere må ha betalt kontingenten for medlemskap i Spondyloartrittforbundet Norge i 2023 innen denne fristen.

Påmelding skjer via Min Side.

Forslag som skal tas opp på årsmøtet må være innkommet til styret minimum to uker før årsmøtet. Henvendelser sendes til medlem(att)spafo.no.

For medlemmer av Spondyloartrittforbundet Norge vil dokumentene for årsmøtet bli tilgjengelige på Min Side på www.spafo.no en uke før årsmøtet.

På årsmøtet vil regnskap og årsmelding for 2022 gjennomgås, og det legges fram forslag til handlingsplan og budsjett for 2023.

Agenda:

17:30 Det serveres kaffe/te/mineralvann/småkaker

18:00 Møtet starter

19:15 Møtet er ferdig. Pizza serveres med kaffe/te/mineralvann

20:00 Avslutning

Vennlig hilsen

Styret i Spondyloartrittforbundet Norge

Leder Lillann Wermskog

Oslo den 23.03.2023

Kanskje du også liker disse: