Arbeidslivet er utfordrende for axSpA-pasienter

Det å ha aksial spondyloartritt kan gjøre det vanskelig å håndtere det å være i arbeid. To tredjedeler av de som arbeidet opplevde arbeidsrelaterte problemer på grunn av diagnosen sin, viser en studie fra EMAS-undersøkelsen.

En forskningsartikkel publisert i Arthritis Care & Research hos American College of Rheumatology (ACR) har undersøkt hvordan arbeidsrelaterte problemer påvirker europeiske pasienter med aksial spondyloartritt (axSpA). Der tar forskerne for seg den store EMAS-undersøkelsen (European Map of Axial Spondyloarthritis), som også norske pasienter har vært en stor del av. Der svarte pasienter med selvrapportert axSpA, fra 13 ulike land, på en rekke spørsmål, blant annet om arbeidsliv. Over 500 pasienter fra Norge besvarte undersøkelsen i perioden 2017-2018.

Utfordrende sykefravær

Blant 2846 axSpA-pasienter var 1653 i arbeid. 1450 oppga at de var ansatt, og blant dem svarte 67 prosent at de minst hadde ett arbeidsrelatert problem. Høyest blant type utfordringer kom sykefravær, som 56,3 prosent oppga som problematisk. 44,6 prosent svarte at de hadde vanskeligheter med å jobbe de arbeidstimene de skulle, og 34,6 prosent svarte at legetimer gjorde at de måtte være borte fra arbeidet. 74,1 prosent svarte at de hadde, eller forventet å få, utfordringer med å finne jobb på grunn av diagnosen sin.

Blant de norske besvarelsene oppga 64 prosent at de hadde utfordringer med å finne seg jobb på grunn av axSpA. 32 prosent svarte at sykdommen hadde påvirket valg av yrke. 18 prosent fryktet at de ikke ville kunne jobbe fremover.

LES OGSÅ: Jobber mot en diagnosetid for axSpA på 1-2 år

Illustrasjon av mennesker og prosenttallene fra IMAS-undersøkelsen
18 prosent av de norske deltagerne fryktet at de ikke ville kunne jobbe fremover. Illustrasjon: EMAS-rapporten

Trenger støtte

I analyseresultatene fant forskerne at det var mer sannsynlig å oppleve problemer i arbeidslivet om man var kvinne og ugift. Kvinnene som opplyste om denne typen utfordringer hadde ofte høyere utdanningsnivå. De hadde dårligere pasientrapporterte resultater på funksjonstester og høyere sykdomsaktivitet. De hadde også større forekomst av angst og depresjon.

– Omtrent to tredjedeler av de som arbeidet opplevde arbeidsrelaterte problemer på grunn av sin axSpA. Sammenhengen mellom sykdomsaktivitet og psykisk stress i forbindelse med det å jobbe antyder at det er behov for å sikre at pasientgruppen får nødvendig støtte, slik at de kan håndtere arbeidslivet, konkluderer førsteforfatter professor Marco Garrido‐Cumbrera.

LES OGSÅ: Den vanskelige åpenheten

Arbeidslivet bekymrer

EMAS-studien er utvidet til å inkludere en rekke andre land utenfor Europa. Det har gjort at den har blitt døpt om til IMAS (International Map of Axial Spondyloarthritis). Når man analyserer svarene fra den utvidede studien kommer det tydelig fram at det å ha en slik spondyloartrittdiagnose kan føre til mye fysisk og psykisk stress. Det kan påvirke alle deler av livet, også arbeidsforhold.

Den psykologiske påvirkningen kan bli omfattende. Mange av de som svarte på IMAS-undersøkelsen opplyste at de bekymret seg for framtiden. 28 prosent svarte at de hadde måttet bytte jobb på grunn av sykdommen, noen hadde gått glipp av forfremmelse. 20 prosent av de som var i arbeid fortalte at de fryktet å miste jobben sin, eller muligheten til å klare å stå i arbeid fremover. Det var også en av de største bekymringene til de norske deltagerne i undersøkelsen.

Artikkelen sto første gang på trykk i Spondylitten 1-21. Det er kun noen av artiklene fra bladet som legges ut åpent på nett.

Dersom du vil lese alle artikler kan du melde deg inn i Spafo Norge via denne lenken. Da får du også tilgang på tidligere utgivelser av medlemsbladet Spondylitten i vårt digitale arkiv.

Kanskje du også liker disse: