Behandlingsreiser avlyser alle turer

I dag kom det melding fra Seksjon for behandlingsreiser til utlandet om at alle reiser kanselleres for en lengre periode.

Artikkelen er oppdatert med siste nytt 18.3.20 kl 14.30

På grunn av coronaviruspandemien blir nå alle slike klimarehabiliteringsreiser kansellert. Foreløpig gjelder det alle grupper ut august i år.
– Vi vil foreta en ny vurdering over påske vedrørende gruppene fra slutten av august til og med desember. Begrunnelsen for dette er at i Norge vurderes utbruddet å vare gjennom sommeren.  Mye er usikkert rundt dette viruset og ingen kan per dags dato si noe fremover i tid. Flere land har også per dato stengt grensene for innreise, opplyser assisterende seksjonsleder Kari Berg til Spondylitten.

LES OGSÅ: Behandlingsreise ekskluderer ikke de med biologiske medisiner

Pasienter og personale i karantene

Avgjørelsen har vært ventet, da reisene til Gran Canaria for voksne med psoriasis og poliomyelitt ble kansellert tidligere i måneden. Nå omfatter kanselleringen alle reiser i regi av Seksjon for behandlingsreiser, noe de beklager sterkt.
– Alle pasienter og personale som ble hjemsendt 14. eller 15. mars må etter de nye reglene være i hjemmekarantene i 14 dager. Forhåndsbetalt hotellopphold vil refunderes fortløpende fra Egencia. De det gjelder vil motta beløpet i løpet av to til tre dager, opplyser hun.

Behandlingsreiser til utlandet finansieres gjennom en egen tilskuddsordning på statsbudsjettet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for ordningen.

LES OGSÅ: Nyttig informasjon om situasjonen rundt Covid-19 og spondyloartritt

 

Flyttes over til neste år

Onsdag 18. mars 2020 fikk deltagere som var innvilget behandlingsreise våren i revmaprogrammet for voksne 2020 SMS om at de som har fått innvilget behandlingsreise fra april – juni 2020 overføres til de samme gruppene i 2021, dersom behandlingsreisene da er tilbake i normal drift.

Seksjon for behandlingsreiser til utlandet opplyser i meldingen om at det kan bli små endringer på datoene, men at pasientene vil motta nytt brev om eksakt dato og flytider i god tid før avreise. De opplyser også om at det er viktig at endring i helsetilstanden blir varslet dem, da det vil bli lang tid mellom søknad og avreisetidspunkt.

Etter påske vil det komme mer informasjon vedrørende turer fra september 2020 til og med februar 2021, som hadde søknadsfrist 1. mars 2020.

Fraråder alle reiser

I en pressemelding skriver Utenriksdepartementet at de nå fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april. Utenriksminister Ine Søreide Eriksen oppfordrer alle norske borgere på utenlandsreise om å vurdere hjemreise så snart som mulig. Norske borgere som er bosatt i utlandet oppfordres til å forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning.

LES OGSÅ: Sykemelding og behandlingsreise til utlandet

Karantenen forsterkes

Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er endret i dag slik at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer Norge. Endringen trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars 2020. Det betyr at reisende fra Sverige og Finland skal også i karantene.

I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

HOLD DEG OPPDATERT – BLI MEDLEM OG FAST LESER AV SPONDYLITTEN

Kanskje du også liker disse: