Behandlingsreiser avlyser også alle høstturer i 2020

Seksjon for behandlingsreiser til utlandet melder om at de også kansellerer alle høstturene i 2020. Det fører til at ingen nye voksensøknader mottas med tanke på revmareiser for 2021, da alle tildelte plasser og søknader for høstturer flyttes over til neste år.

Artikkelen ble revidert 3.7.20

Det har vært mange spente sjeler blant søkerne for høstturer i 2020. Avgjørelsen om det var mulig å gjennomføre de statlige behandlingsreisene etter at pandemien brøt ut har drøyd i påvente av nye oppdaterte reiseråd fra myndighetene i Norge, samt på de ulike behandlingsdestinasjonene. Seksjon for behandlingsreiser til utlandet har tidligere varslet at de ville ta en avgjørelse etter 15. juni.

LES OGSÅ: Behandlingsrreiser avlyser alle vårturer i 2020

Forventer økte smittetilfeller

19. juni kom meldingen mange fryktet. Alle høstturer er avlyst for 2020, slik også alle vårturene ble tidligere i år.

– På grunn av Covid-19 har Behandlingsreiser besluttet å kansellere alle turer ut året. Mye er fremdeles usikkert vedrørende situasjonen, og ingen kan si noe fremover i tid. Folkehelseinstituttet forventer en økning i smittetilfeller i høst, og i den forbindelse er det for stor usikkerhet til at vi kan sende pasienter på behandlingsreise. Vi håper situasjonen blir mer forutsigbar utover høsten og at 2021 vil gå som vanlig, skriver seksjonsleder Hilde Mogan i en e-post til Spondylitten.

På nettsidene til Seksjon for Behandlingsreiser til utlandet skriver de per 3. juli 2020 at det er  umulig å si noe om risikoen for smitte i de ulike landene til høsten, likeledes hvilke restriksjoner som evt iverksettes av ulike lands myndigheter.

– Vi vil i september/oktober avgjøre om gruppene fra januar 2021 vil gå som planlagt, skriver de og viser til nettsiden til Folkehelseinstituttet for oppdateringer om smittesituajsonen og reiseråd.

LES OGSÅ: Du kan miste ferie med arbeidsavklaringspenger

Ingen nye voksensøknader i revmagrupper behandles

Situasjonen med viruspandemien har medført at det ikke tas i mot ny søknader for 2021 når det gjelder programmet for voksne med inflamamtoriske revmatiske sykdommer. Årsaken er at de som hadde fått innvilget behandlingsreise for vårturene 2020 overføres til de samme gruppene i 2021, dersom programmet da er tilbake i normal drift. Dette gjelder også de som står på venteliste.

Det kan imidlertid bli små endringer på datoene, men de det gjelder vil motta nytt brev om eksakt dato og flytider i god tid før avreise. Datoene vil ikke være klare før tidligst oktober/november 2020.

Søknader som kom inn i forbindelse med søknadsfristen 1. mars 2020 for reiser andre halvår 2020, samt januar og februar 2021, vil også flyttes over til neste år. De vil i september/oktober 2020 bestemme om reisene i januar og februar 2021 går som planlagt.

– For de som får innvilget behandlingsreise andre halvår 2021 vil det bli sendt ut tilbudsbrev i slutten av april 2021. 1. mars 2021 vil vi kun ta i mot søknader fra pasienter som ikke søkte 1. mars i år, skriver Behandlingsreiser på sine nettsider.

Noen må søke på nytt

Når det gjelder turene for barn og unge innefor revmaprogrammet vil ingen grupper overflyttes til 2021. De må søke på nytt for reiser i 2021 innen 1. november i 2020.

De som søker via proriasisprogrammet vil heller ikke overflyttes til 2021. Man må søke på nytt da søknader kun er gyldig i tre måneder. Behandlingsreiser vil i september/oktober 2020 bestemme om reisene fra januar 2021 går som planlagt. Dersom turene går som planlagt fra januar tar de i mot søknader fra oktober i 2020.
Barn og ungdom i psoriasisprogrammet må søke innen 1. desember 2020.

LES OGSÅ: Få med deg Spondylittens sommernummer!

Kan få plassen tilbake

Dersom du tidligere har trukket deg fra innvilget behandlingsreise på grunn av koronavirusutbruddet oppfordres du til å ta kontakt med seksjonen, slik at de kan sette deg tilbake på den gruppen du trakk deg fra.
– Det er viktig at endring i helsetilstanden blir varslet oss da det vil bli lang tid mellom søknad og avreisetidspunkt, minner seksjonen om på nettsiden sin.

STØTT VÅRT FRIVILLIGE ARBEID – BLI MEDLEM AV SPAFO NORGE

Kanskje du også liker disse: