Biologisk medisin og tuberkulose

En fransk studie viser at behandling med TNFalfa-hemmere (biologisk medisin) kan føre til økt risiko for tuberkulose.

I en treårig fransk studie har det blitt samlet inn informasjon om mulige infeksjoner, alvorlige bakterieinfeksjoner og lymfomer (kreft) hos pasienter som har blitt eller blir behandlet med biologisk medisin.

Studien inkluderte alle pasienter som i løpet av tre år var behandlet med infliximab (Remicade), adalimumab (Humira) eller etanercept (Enbrel) for en inflammatorisk sykdom (24 000-30 000 pasienter).

LES OGSÅ: Nye biologiske medisiner gir håp

Utviklet tuberkulose

I den treårige studieperioden utviklet 67 pasienter (med gjennomsnittsalder 60 år) tuberkulose. Av disse hadde 40 pasienter revmatoid artritt (leddgikt), 14 Bekhterevs sykdom, tre psoriasis artritt, syv Chrons sykdom, en Takayasus artritt, en Behcets syndrom og en psoriasis. Gjennomsnittlig behandlingstid fra TNFalfa-medisinering til utvikling av lungesykdommen var 52 uker. En del av pasientene var testet for tuberkulose før behandling.

Blant 54 av pasientene med kjent røntgenresultat, var lungebildene normale hos 48. Ni pasienter hadde tidligere vært utsatt for tuberkulosesmitte. To av pasientene døde av tuberkulose.

Høyere risiko

Det ble utført en kontrollstudie, og analyser viste at TNFalfa-behandling, særlig adalimumab og infliximab, var en sterk påvirkningsfaktor for utvikling av tuberkulose i denne gruppen.

Sammenlignet med pasienter behandlet med etanercept, hadde pasienter behandlet med adalimumab eller infliximab 13 ganger større risiko for å utvikle lidelsen.

Sammenlignet med den generelle befolkning, var det dobbelt så stor sjanse for å utvikle den ved behandling med etanercept, mens ved behandling med adalimumab eller infliximab, var risikoen 21 ganger større.

Studien er noen år gammel, og i dag har det blitt standard å teste norske pasienter ganske grundig for tuberkulose og slik tidligere lungesykdom før det settes i gang med biologisk behandling.

LES OGSÅ: Nye muligheter for diagnosen spondyloartritt

Bekymrede pasienter

Rundt halvparten av pasientene i en tyrkisk studie rapporterte at de var bekymret for bivirkninger ved oppstart av medisiner med TNFalfa-hemmere. Bekymringen vedvarte en stund etter oppstart med medisinen. Risikoen for kreft og tuberkulose var de bivirkninger pasientene var mest bekymret for.

Alle medisiner har en rekke bivirkninger rapportert, men det er ikke dermed sagt at alle får disse. Denne typen legemidler demper immunforsvaret, så pasienter får høyere risiko for infeksjoner.

Hvis du har vært smittet med, eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at den ikke blusser opp igjen under behandlingen. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om slik tidligere smitte.

Dersom man får en infeksjon skal man ikke benytte biologiske legemidler før denne er over. Kontakt lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling og hvor lenge du må ha pause fra medisinen.

Tekst: Tone Rossly og Trine Dahl-Johansen

BLI FAST LESER AV SPONDYLITTEN DU OGSÅ!

Kanskje du også liker disse: