Bli medlem av Spafo Norge!

Spafo Norge jobber for de som lever med ulike former for spondyloartritt og deres pårørende. Vi tilbyr kunnskap, fellesskap, støtte og rådgivning når det gjelder det å leve med denne formen for kronisk sykdom.

Spondylitten er medlemsbladet til  Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge). Det er et landsdekkende magasin hvor du får informasjon om nytt vedrørende spondyloartritter, slik at du kan være oppdatert når det gjelder saker som gjelder revmatikere generelt.

Vi mener kunnskap om egen diagnose og rettigheter er essensielt for å leve godt med sykdommen. Noen av de temaene vi tar for oss er aktuelt stoff om de ulike spondyloartrittdiagnosene, forskning, medisiner, behandling, rettigheter, lover og regler, sex og samliv, hjelpemidler, interessepolitikk, arbeidsliv og nytt fra ulike offentlige etater.

Klikk her for å lese mer om priser for ulike typer medlemskap og klikk her for å lese mer om Spondylittens historie.

Kanskje du også liker disse: