Ny søknadsfrist for behandlingsreiser i 2022

Ingen innvilgede behandlingsreiser til utlandet for 2020/2021 blir flyttet videre til neste år. Alle må søke på nytt og 1. september er ny søknadsfrist. Skal du søke om behandlingstur for høsten 2021 må være rask, for søknadsfristen er 1. mars.

I 2019 ble det sendt totalt 2429 pasienter og 208 ledsagere på behandlingsreise til utlandet. I 2020 ble januar- og februargruppene gjennomført som planlagt, og i midten av mars fikk Seksjon for behandlingsreiser til utlandet hjem de siste gruppene som var ute. Etter det har alle slike behandlingsreiser blitt kansellert på grunn av pandemien med COVID-19.

De som allerede hadde fått innvilget tur våren 2020 ble automatisk flyttet over til vårgrupper året etterpå, og ingen nye søknader ble akseptert. De som hadde søkt om tur på høstgruppene 2020 fikk beskjed om at søknaden var aktiv for 2021, men det var fortsatt åpent for nye søkere innen søknadsfristen. Nå har ting endret seg.

Mye usikkerhet

Koronapandemien har gjort at Seksjon for behandlingsreiser til utlandet har måttet avlyse turer i flere runder. De har nå avgjort at de også kansellerer alle grupper til og med juni 2021.

– Mye er fortsatt usikkert vedrørende smittesituasjonen, vaksinedekningen og eventuelle restriksjoner i Norge og Europa. Det er derfor vanskelig å vite når vi kan starte opp igjen. Vi vil i midten av mai avgjøre om gruppene fra juli 2021 vil gå som planlagt, opplyser seksjonsleder Hilde Mogan til Spondylitten.

LES OGSÅ: Sykemelding og behandlingsreise til utlandet

Endrede søknadsfrister

I midten av mai vil altså Seksjon for behandlingsreiser avgjøre om sommer/høstgruppene for Revma Voksne i 2021 vil gå som planlagt. Det er fortsatt åpent for søknader til høstgruppene 2021, de som hadde søkt om høsttur 2020 trenger ikke søke på nytt. Ingen av turene er fordelt basert på tidligere innkomne søknader. Det er derfor også åpent for søknader for de som har opplevd å få avlyst turene sine.
– Jeg minner om endring i søknadsfrister og hvilke reiser de gjelder for. Søknadsfristen 1. mars gjelder for reiser andre halvår – i perioden juli-desember. Ny søknadsfrist for reiser første halvår er 1. september året før. Den gjelder for reiser i perioden januar til juni, forteller hun.

Morgentrim for gruppe utenfor Institutt Igalo
Det blir lenge til det er mulig å ha morgentrim på behandlingsreise i Igalo igjen. Arkivfoto: Inger Lise Gudbrandson

Psoriasis, barn og ungdom

For de rene psoriasisgruppene gjelder litt andre forutsetninger.

– Vi vil i midten av mai avgjøre om høstgruppene for de med kun psoriasis vil gå som planlagt. Da må man søke på nytt, siden søknader kun er gyldig i tre måneder i dette programmet. Dersom turene går som planlagt til høsten vil vi ta i mot søknader fra juni, sier seksjonslederen.

De planlegger å flytte barne- og ungdomsturene i psoriasisprogrammet til høsten 2021, siden de planlagte reisene er kansellert.

– Ny søknadsfrist for barn og ungdom vil da bli 1. juli 2021, dersom vi er tilbake i normal drift, opplyser hun.

Både fastlegen og revmatologen kan søke om behandlingsreise til utlandet for deg, men du må også fylle ut en egen søknad i tillegg.

Mogan gjør oppmerksom på at de ikke kan ta i mot søknader på e-post fordi det er sensitive personopplysninger. Søknader må sendes med vanlig brevpost.

Ingen flyttes over til 2022

De som hadde innvilget vårtur i 2020, og som ble flyttet automatisk til 2021 vil altså ikke beholde turen sin.

– Vi flytter ingen pasienter videre til 2022. De som søkte første halvår i 2020 og som ble flyttet til første halvår 2021, og som vi nå har avlyst, blir ikke flyttet videre. De må søke på nytt, enten 1. mars for høstsesongen 2021 eller 1. september for vårturer i 2022, sier Mogan.

LES OGSÅ: Avliver mytene om behandlingsreiselotteriet

Uendret egenandel

For 2021 er det bevilget 135 308 000 kroner i Statsbudsjettet. I post 70 Behandlingsreiser til utlandet står det i budsjettdokumentet til Helse- og omsorgsdepartementet at tilbudet skal være et supplement til behandlingstilbud i Norge:

Formålet med tilbudet er å gi bedret funksjon og livskvalitet for pasientgruppene som omfattes av ordningen, samt redusere symptomer forårsaket av sykdommen. Ordningen innebærer diagnosespesifikke behandlingstilbud i varmt og solrikt klima. Tilbudet skal oppfylle faglige krav og gi dokumentert nytte.

Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus HF har det faglige og administrative ansvaret for ordningen. Det forvaltes av Seksjon for behandlingsreiser til utlandet. Egenandelen for disse reisen er fortsatt på 126 kroner per døgn. Et fire ukers opphold gir en egenandel på 3528 kroner, som betales i etterkant av oppholdet. Dette inngår i det nye sammenslåtte egenandelstaket på 2460 kroner.

Du må betale selv om du har oppnådd frikort, men det du har betalt for mye får du refundert automatisk fra HELFO i etterkant.

HOLD DEG OPPDATERT MED SPONDYLITTEN – BLI MEDLEM I SPAFO NORGE

Kanskje du også liker disse: