Psoriasisartritt – lang vei til diagnose

Spafo Norge skal fremover samarbeid med en rekke aktører for å øke kunnskap om psoriasisartritt i befolkningen. Målet for opplysningskampanjen er å redusere tiden det tar for å få en diagnose.

Det er velkjent at det kan ta mange år å få en sikker diagnose innenfor spondyloartrittområdet. I begynnelsen av sykdomsforløpet er det ikke lett å vite hvilken av diagnosene sykdommen kan utvikle seg til. Psoriasisartritt (PsA) tilhører spondyloartrittfamilien. Det er en kronisk inflammatorisk leddsykdom, som vi vet at mange må vente ekstra lenge for å få diagnose og riktig behandling.

– Pasienter med PsA blir ofte kasteballer mellom revmatologer og hudleger. Sjelden ser legene symptomene i sammenheng, og konsekvensen er at diagnosen kommer for sent, sier Lillann Wermskog.

Økt livskvalitet

Hun sitter i styret i Spondyloartrittforbundet Norge (SpAfo Norge) og mener det er viktig med mer kunnskap om sykdommen blant pasientene.

– Medlemsbladet Spondylitten og nettsiden spondylitten.no er våre viktigste kilder for å formidle kunnskap om det å leve med ulike spondyloartritter. Vi ønsker å være en støttespiller for de med spondyloartrittdiagnoser og gi dem kunnskap som kan gjøre det lettere å mestre det å leve med en slik kronisk sykdom. Vårt mål er å inspirere og motivere til å gi økt livskvalitet gjennom hele livet, sier Wermskog.

Stor kampanje

Sammen med NetHealth, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet skal Spafo Norge derfor gjennomføre en stor opplysningskampanje gjennom flere måneder fremover. Den heter Har du psoriasisartritt?

I Norge finnes det omlag 125 000 personer med hudsykdommen psoriasis. Omtrent 30 prosent av disse vil kunne utvikle psoriasisartritt i løpet av livet. Psoriasisartritt er nært beslektet med psoriasis. Det er viktig å sette fokus på leddplagene så tidlig i sykdomsforløpet som mulig. Tidlig diagnose og behandling er viktig for å bremse utvikling av sykdommen.

– Det er viktig at leddsmerter blir grundig utredet, noe som iblant kan være utfordrende siden symptomene kan være utydelige. I dag går en del pasienter for lenge med leddsmerter før de får diagnosen psoriasisartritt, sier Hilde Berner Hammer.

Hun er revmatolog ved Diakonhjemmet sykehus, og den medisinske eksperten for kampanjen.

LES OGSÅ: SpA-pasienter kan ha nevropatiske smerter

Ta testen på nettet!

– Psoriasisartritt er en sykdom vi er nødt til å sette på dagsordenen. Flere med sykdommen venter altfor lenge på å få diagnose, sier Terje Nordengen, generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet.

Derfor er det viktig at kunnskap om sykdommen øker. Opplysningskampanjen er nettbasert og retter seg mot de med som har psoriasisartritt, eller symptomer som stemmer overens med diagnosen. Også pårørende, helsepersonell og andre interesserte kan ha nytte av informasjonen.

Opplæringen er delt opp i tre deler, hvor du velger om du vil ha informasjon som PsA-pasient, eller som en pasient med leddsmerter og psoriasis, men som ikke har fått diagnosen ennå. Du kan også velge et alternativ om at du er pårørende, helsepersonell, eller generelt interessert i emnet.

Testen om psoriasisartritt er nå avsluttet, men du kan lese om resultatet i denne artikkelen

Enkelt og effektivt

Dette er en enkel og effektiv måte å lære seg mer om PsA på. Kampanjen består av fem bolker, der hver bolk inneholder aktuell informasjon om psoriasisartritt, etterfulgt av et kontrollspørsmål med svaralternativer for å forenkle læringen. Det vil ta cirka ti minutter å gjennomføre hele testen, og alle svar er anonyme.

Når du har vært gjennom alle bolkene har du lært deg mer om PsA, som for eksempel symptomer, hvordan diagnosen stilles, ulike behandlingsformer og hva du selv kan gjøre for å leve et godt liv med sykdommen.

I siste del vil du som er pasient få noen spørsmål, som vi håper at du vil svare på. På den måten får vi kartlagt viktige ting når det gjelder PsA-pasientenes situasjon i dag. Du vil også få spørsmål om du ønsker mer informasjon. Da oppgir du e-postadressen din og får inntil fire oppfølgings-eposter tilsendt.

Kampanjen får økonomisk støtte fra legemiddelfirmaet Novartis Norge AS.

STØTT SPAFO NORGES FRIVILLIGE ARBEID – BLI MEDLEM OG LESER AV  SPONDYLITTEN!

DETTE ER PSORIASISARTRITT

  • Psoriasisartritt er en kronisk inflammatorisk leddsykdom. Den rammer først og fremst personer med hudsykdommen psoriasis. Sykdommen innebærer at ett eller flere ledd blir betente og fører til smerte, stivhet og hevelse.
  • Sykdommens alvorlighetsgrad varierer stort. Hos enkelte er sykdommen mild med kun svake leddsmerter. Andre har en svært alvorlig psoriasisartritt som bryter ned og ødelegger leddenes funksjon.
  •  0,1 prosent av Norges befolkning, omtrent like mange menn og kvinner, har i dag diagnosen psoriasisartritt. Cirka 40 prosent av alle med hudsykdommen psoriasis får vondt i leddene. Men av disse er det et mindre antall, cirka 15 prosent, som får diagnosen psoriasisartritt.
  • Psoriasisartritt starter ofte som en hevelse i et mindre ledd, for eksempel i en finger eller tå. Man kan også få inflammasjon i festene til muskler, sener eller leddkapsler, for eksempel i hælens feste.
  • Diagnosen psoriasisartritt stilles som oftest av en spesialist i leddsykdommer, en revmatolog. I tillegg til inflammerte ledd tas det også hensyn til faktorer som for eksempel at noen i slekten har psoriasis, funn av typiske negleforandringer, smerter rundt hælen, leddforandringer som er synlige via røntgen, samt om man kan utelukke sykdommen revmatoid artritt (leddgikt). Tidlig diagnostikk og behandling er viktig, fordi en ønsker å hindre at betennelsen skader ledd, sener og/eller senefester.
  • Alvorlighetsgraden og symptomene kan variere med tiden. Det er viktig med regelmessig oppfølging hos lege, og mange har behov for å gå til både en revmatolog for leddplagene og til en dermatolog (spesialist på hudsykdommer) for psoriasisen. Fysisk aktivitet kan forbedre funksjonen i leddene og minske smertene.

Kanskje du også liker disse: