Spondyrapporten – År 2023

Trykk på bildet for å lese:

Les mer om rapporten her:

spondyrapporten2023

Spondyloartritt rammer både ledd, mage og hud!

Spondyrapporten var først et pilotprosjekt som ble lansert i starten av 2023 for å gi alle Norges fastleger bedre kompetanse og bevissthet rundt Spondyloartrittdiagnosene. Etter god tilbakemelding fra leger, sykepleiere og andre fortsetter vi det viktige arbeidet og øker utsendelsen til spesialister.

pressebilde av lillann

Jobber for økt innsikt og forståelse blant fastlegene

Manglende kunnskap om spondyloartritt blant allmennlegene fører til lengre diagnosetid enn nødvendig. Derfor lanserer Spafo Norge nå et nytt prosjekt, hvor de arbeider for å gi fastlegen din bedre kompetanse og bevissthet rundt disse diagnosene.