spondyrapporten2023

Ny Spondyrapport om hud og IBD

Spondyrapporten var først et pilotprosjekt som ble lansert i starten av 2023 for å gi alle Norges fastleger bedre kompetanse og bevissthet rundt Spondyloartrittdiagnosene. Etter god tilbakemelding fra leger, sykepleiere og andre har vi fortsatt det viktige arbeidet og økt utsendelsen til spesialister i tillegg.

En ny utgave av Spondyrapporten er sendt ut til landets fastleger, hudleger, gastroenterologer og revmatologer. Den skal gi mer innsikt og kunnskap om hvordan SpA-diagnosene henger sammen, med hovedvekt på psoriasis og mage- tarmplager når man har revmatisk leddsykdom.

LES RAPPORTEN HER

Den første Spondyrapporten ble lansert av Spafo Norge i starten av 2023, for å gi alle Norges fastleger bedre kompetanse og bevissthet rundt spondyloartritt (SpA). Noe av informasjonen i den handlet om viktigheten av MR for diagnostisering, noen følgesykdommer og hva som må være med i en henvisning fra fastlege til revmatolog. En ny utgave av rapporten ble i januar 2024 sendt ut til alle landets fastleger, gastroenterologer, hudleger og revmatologer. Der har vi konsentrert oss om psoriasisartritt og artritt ved inflammatorisk tarmsykdom (IBD), som kalles enteroartritt. Pasienter med revmatisk leddsykdom kan nemlig rammes av både mage-tarmsymptomer og psoriasis – mange år etter at den første diagnosen er stadfestet.

Råd om henvisning

Diagnosene henger tett sammen, derfor er det viktig å se på sykehistorien til pasienten. Leder i Spafo Norge, Lillann Wermskog, forteller at en viktig del av den nye rapporten er informasjon om henvisning av pasienter med leddsykdom og mistanke om enten psoriasis eller mage- tarmplager.

– Vi er veldig glade for at vi har fått på plass henvisningsinformasjon til både hudlege og gastrolog, når det er mistanke om psoriasis, ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom . Vi håper at dette vil lede til at flere pasienter med disse lidelsene blir fanget opp tidligere enn i dag, og blir henvist til spesialist. Når flere deler av kroppen angripes må forskjellige spesialister følge opp pasienten, forklarer hun.

Å leve med SpA

I rapporten er det også intervjuet revmatologer om oppfølging av denne pasientgruppen, og hvilke følgesykdommer leger bør være oppmerksomme på. Samtidig gir rapporten innsikt i hvordan livet er for pasienter som lever med denne typen sykdom, og hvor viktig det er å få riktig hjelp.

Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) har kommet med en ny veileder for denne pasientgruppen, som det fortelles om.

– Psoriasisartrittpasient Mari Skog åpner også opp om hvordan hun skjøv drømmen om egen familie foran seg, på grunn av sykdommen. Da hun fant NKSR fikk hun god hjelp til planlegging og oppfølging av svangerskap – og kunne starte familielivet, forteller Wermskog.

Lillann Wermskog er leder i Spafo Norge.
Foto: Lise Mette Eidet

Revmatologi som fagretning

Spafo Norge håper at rapporten vil bidra til økt kunnskap om spondyloartritt hos både leger og pasienter, og gi innsikt i at mange pasienter kan rammes av flere SpA-diagnoser samtidig. Jo mer kunnskap legene får, jo bedre blir forståelsen av pasientens situasjon, slik at de får riktig hjelp.

– Vi har også fått med oss fire revmatologer, fra forskjellige steder i landet, som forteller om hvorfor de valgte denne yrkesretningen. Vi håper at de vil inspirere andre leger til å velge revmatologi som fag, da det er et mer komplekst og spennende fag enn mange har inntrykk av. Rapporten er også denne gangen kvalitetssikret av dyktige fagfolk, sier Wermskog.

Spondyrapporten finner du digitalt på nettsiden vår spafo.no. Der kan du også laste den ned, for å ta med til legen hvis du ønsker det.

Kanskje du også liker disse: