Aktuelt

 • Ny nettside

  Spafo Norge har fått egen nettside! Vi ønsker å formidle hva vi som pasientorganisasjon jobber med for å bidra til et bedre liv for pasienter med spondyloartritt diagnoser og spondyloartritt symptomer. Spafo Norge ønsker å spre kunnskap om spondyloartritt. Vi samarbeider med andre pasientorganisasjoner og deltar på kongresser, for å innhente nyheter innen forskning og […]

 • Spondyloartrittforbundet Norge innkaller til årsmøte 2021

  Sted: Spafo Norge Grenseveien 99 0663 Oslo Tid: Mandag 22.03.2021 kl. 18.00 Spondyloartrittforbundet Norges årsmøte er forbundets øverste myndighet og forbundets årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Grunnet situasjonen med Covid19-pandemien blir årsmøtet avholdt digitalt. Interesserte må melde seg på innen 15.03.2021 kl 12, slik at vi får sendt ut invitasjon og […]

 • Spondylitten

  Blad nummer 4 – 2020 av Spondylitten er nå klar for utsendelse. Her kan du lese om aktuelle tema om spondyloartritt, blant annet om ulike inflammatoriske tarmsykdommer, og om sammenhengen mellom mikroskopisk kolitt og ankyloserende spondylitt (AS). I tillegg har vi flere artikler om spondylartropatier hos barn og unge, veien til diagnosen JIA, og hvordan […]

 • #foreldredrømmen

  Som pasientforening ønsker Spafo Norge å rette fokus på flere aktuelle tema rundt det å leve med spondyloartritt. Et viktig tema vi setter ekstra fokus på det nærmeste året er familieplanlegging. Revmatikere opplever både uro og usikkerhet i livsfasen der familieplanlegging er aktuelt. I oktober 2019 gjennomførte Revmatikerforbundet en spørreundersøkelse blant 645 medlemmer i den […]

 • Delay2Diagnosis

  Axial Spondyloarthritis International Federation (ASIF) jobber med et stort prosjekt, Delay2Diagnosis, som omhandler å få ned tiden det tar å få en axSpa – diagnose. Gjennom digitale arbeidsgrupper internasjonalt diskuteres problemstillingen, og man prøver å finne løsninger på hvordan man kan få ventetiden på axSpa – diagnose redusert fra gjennomsnittet som idag er 7 år. […]

 • Aktiviteter med likepersoner

  Spafo Norges likepersoner har flere aktiviteter som du kan være med på. Turgruppe i Ålesund: I Ålesund har likepersonene Margrethe og Mary Ann gågruppe to tirsdager i måneden. Turene starter kl. 18.00. Her kan alle være med, og turene er tilrettelagt for en litt varierende fysisk form blant deltakerne. Følg med på vår facebook side, […]

 • Verdens AS dag 2021

  Verdens AS dag faller årlig på den første lørdagen i mai. Siden den første lørdagen i mai 2021 er 01. mai, blir AS dagen markert 08. mai! Sett av datoen allerede nå, slik at du kan være med og feire dagen sammen med oss. Til tross for vanskeligheter knyttet til pandemien ble Verdens AS dag […]

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!