© Kaspars Grinvalds/ Dreamstime.com

Har du revmatisk sykdom og langvarig smerte?

Den helsepsykologiske tjenesten ved Diakonhjemmet sykehus tilbyr behandling i gruppe basert på kognitiv atferdsterapi og klinisk helsepsykologi. Det er god dokumentasjon for at behandlingen kan styrke livskvalitet og funksjon. Du får kunnskap om smerte, og du lærer ulike strategier for mestring av smerte. Psykologspesialistene Torkil Berge, Elin Fjerstad og Ingrid Hyldmo er ansvarlig for tilbudet.

Behandlingen passer for deg som har revmatisk sykdom og plager med smerte, og som ønsker verktøy for mestring. Du får en arbeidsbok med oppgaver og øvelser som du jobber med mellom hver samling.  Du må ha tid og lyst til å møte hver gang, lese og gjøre hjemmeoppgaver og øvelser. Tilbakemeldingene fra tidligere deltakere er at behandlingen har vært nyttig, og at samlingen gir den gode «jeg-er-ikke-alene-følelsen».

Behandlingstilbudet er både digital (oppstart i oktober) og ved fysisk oppmøte på Diakonhjemmet sykehus i Oslo (oppstart januar 2024). Ved digital gruppe bruker vi Join norsk helsenett, som er helsemyndighetenes sikre møteplass for behandling via nettet.

Hva gjør du hvis du ønsker behandling i digital gruppe?

  • Sjekk at du kan møte på de åtte samlingene à to timer kl. 15–17, følgende datoer: 9.10, 16.10, 26.10, 30.10, 6.11, 13.11, 23.11 og 27.11.
  • Be fastlege sende henvisning til: Enhet for psykiske helsetjeneste, Diakonhjemmet sykehus, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Hva gjør du hvis du ønsker behandling med fysisk oppmøte på Diakonhjemmet sykehus i Oslo?

  • Sjekk at du kan møte på de åtte samlingene à to timer kl. 15–17, følgende datoer: 9.1.24, 16.1, 23.1, 30.1, 6.2, 13.2, 27.2 og 5.3.
  • Be fastlegen sende henvisning til: Enhet for psykiske helsetjeneste, Diakonhjemmet sykehus, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo

Hvis du har spørsmål, ring Elin Fjerstad 906 22 834 eller Ingrid Hyldmo 919 11 664

Sitat fra tidligere deltaker:

«Dette var eit veldig lærerikt og interessant kurs som eg er veldig glad eg blei med på.  Vi lærte gode teknikkar som ein kan nytte på fleire område i livet, ikkje berre på det som går på smerteproblematikk.  I tillegg blei ein kjend med mange nye medpasientar som ein også lærte mykje av.»

Kanskje du også liker disse: