asif

 • Barrierer for å kunne sette en axSpA-diagnose

  I arbeidet med å kartlegge årsakene til diagnoseforsinkelse ved aksial spondyloartritt (axSpA) har det blitt avdekket en rekke hindringer. Feildiagnostisering, samt manglende kunnskap og forståelse blant både helsepersonell og i befolkningen generelt er noen hovedfaktorer som utmerker seg. 

 • AxSpA-pasientenes erfaringer

  Det å vente i mange år på en diagnose er ikke bare tall og beskrivelser i en rapport. For mange pasienter med aksial spondyloartritt (axSpA) har det hatt en avgjørende effekt på livet de lever i dag.

 • Den uakseptable diagnoseforsinkelsen

  Pasientorganisasjoner fra fem verdensdeler har samlet seg om et opprop om å få redusert tiden det tar å få diagnosen aksial spondyloartritt. I en stor rapport om hvordan diagnoseforsinkelsen fører til økt sykdomsbyrde er Norge beskrevet som det landet med lengst diagnosetid i Europa.

 • IMAS-prosjektet har fått helsepris

  Den store IMAS-undersøkelsen har vunnet en helsepris for sitt arbeid med å kartlegge axSpA-pasientenes situasjon. Juryen mener prosjektet viser godt samarbeid mellom mange parter over landegrenser, men at det også har satt pasientene først.

 • Jobber mot en diagnosetid for axSpA på 1-2 år

  Axial Spondyloarthritis International Federation (ASIF) jobber med et prosjekt for at pasienter med aksial spondyloartritt skal få tidligere diagnose. I dag er gjennomsnittlig tid for å stille denne diagnosen 7 år. Målet er å redusere ventetiden helt ned til 1 til 2 år.

 • Vi planlegger Verdens As dag globalt

  Spafo Norge deltok i dag på World AS Day Members Webinar i forbindelse med planleggingen av Verdens AS dag 2021.

 • Delay2Diagnosis

  Axial Spondyloarthritis International Federation (ASIF) jobber med et stort prosjekt, Delay2Diagnosis, som omhandler å få ned tiden det tar å få en axSpa - diagnose.

 • Bli med Spafo Norge på tur til Mars!

  Det er ikke en fysisk reise til Mars, selvfølgelig, men sammen med pasientforeninger verden over setter vi kunnskap om aksial spondyloartritt i fokus. Ved å registrere antall steg du går kan du bidra til at vi sammen med Walk AS One når målet.

 • Mangfoldig ASIF-kongress i Tyrkia

  Den 10. ASIF-kongressen ble avholdt på Balçova Termal Hotell i Tyrkia i november 2011. Delegater fra 13 land var representert og det ble blant annet snakket om hvor mye en pasientorganisasjon kan spare helsevesenet.

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!