ASIF

 • Barrierer for å kunne sette en axSpA-diagnose

  I arbeidet med å kartlegge årsakene til diagnoseforsinkelse ved aksial spondyloartritt (axSpA) har det blitt avdekket en rekke hindringer. Feildiagnostisering, samt manglende kunnskap og forståelse blant både helsepersonell og i befolkningen generelt er noen hovedfaktorer som utmerker seg. 

 • AxSpA-pasientenes erfaringer

  Det å vente i mange år på en diagnose er ikke bare tall og beskrivelser i en rapport. For mange pasienter med aksial spondyloartritt (axSpA) har det hatt en avgjørende effekt på livet de lever i dag.

 • Den uakseptable diagnoseforsinkelsen

  Pasientorganisasjoner fra fem verdensdeler har samlet seg om et opprop om å få redusert tiden det tar å få diagnosen aksial spondyloartritt. I en stor rapport om hvordan diagnoseforsinkelsen fører til økt sykdomsbyrde er Norge beskrevet som det landet med lengst diagnosetid i Europa.

 • Verdens AS-dag 2022!

  Verdens AS-dag er en årlig dag dedikert til mennesker som lever med axial spondyloartritt (axSpA), tidligere kalt Bekhterevs sykdom.

 • IMAS-prosjektet har fått helsepris

  Den store IMAS-undersøkelsen har vunnet en helsepris for sitt arbeid med å kartlegge axSpA-pasientenes situasjon. Juryen mener prosjektet viser godt samarbeid mellom mange parter over landegrenser, men at det også har satt pasientene først.

 • Gratulerer med Verdens AS dag!

  I dag feirer Spafo Norge Verdens AS dag sammen med ASIF (Axial Spondyloarthritis Internasjonal Federation).

 • Jobber mot en diagnosetid for axSpA på 1-2 år

  Axial Spondyloarthritis International Federation (ASIF) jobber med et prosjekt for at pasienter med aksial spondyloartritt skal få tidligere diagnose. I dag er gjennomsnittlig tid for å stille denne diagnosen 7 år. Målet er å redusere ventetiden helt ned til 1 til 2 år.

 • Vi planlegger Verdens As dag globalt

  Spafo Norge deltok i dag på World AS Day Members Webinar i forbindelse med planleggingen av Verdens AS dag 2021.

 • Verdens AS dag 2021

  Verdens AS dag faller årlig på den første lørdagen i mai.

PC: Hold nede CTRL og trykk + for å forstørre eller-for å krympe
Mac: Hold nede CMD og trykk på + for å forstørre eller forminske.

Klikk i denne boksen for å lukke den!